دانلود پایان نامه فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۵, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی شیمی فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

 

چکیده

 

یک مطالعه درباره فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت DEA از محلولهای آلوده ارائه گردیده است. این قبیل محلولها مشکلات جدی را در کارخانجات گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود آورده اند . بدلیل فراریت بعضی از اجزاء تشکیل دهنده شان نمی توانند به آاسانی خالص شوند. این فرآیند جدید از هگزادکان به عنوان مایع حامل بی‌اثر برای حصول اطمینان از توزیع مناسب مایع در ستون تقطیر ، به منظور جلوگیری از آلودگی و سهولت تفکیک اجزاء غیرفرار استفاده می کند. در این پروژه فرایند با داده های تعادل فازی نوین بین مخلوط دی اتانول آمین، بی(هیدروکسی اتیل) پیپرازین، تری(هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین، آب و هگزادکان توضیح داده شده است. خصوصیات فیزیکی طراحی شده ماده حامل بی اثر مورد بحث قرار می گیرد و رهنمودهایی جهت انتخاب آن ارائه گردیده اند.

 

از مدل ضریب فعالیت دو مایع غیر تصادفی به طور موفقیت آمیز جهت نمایش یا ارائه داده های تعادلی استفاده می شود. فرآیند تقطیر برای عمل خلوص سازی محلول‌های آمین آلوده شده، توصیف شده است. فرآیند تقطیر چند مرحله‌ای و مایع حامل بی اثر(هگزادکان) استفاده می شود. از ستون تقطیر با قطر داخلی ۵۰ پیشنهاد شده با شبیه سازاسپن(ASPEN) را تائید کند و از خصوصیات فیزیکی مایع حامل بی اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده می کند . بعنوان مثال، برای تفکیک ناخالصی های محلول دی اتانول آمین فاسد شده تحت شرایط خلاء راندمان خوبی به دست آمده بود. نتایج با تقطیر تک مرحله ای مرسوم برابر هستند.

 

کلمات کلیدی:
بازیافت DEA
حلالهای جاذب
پساب های صنعتی
بازیافت دی اتانول آمین

 

مقدمه

 

این پروژه ، شامل سه فصل می باشد. فصل اول راجع به شیرین کردن گازها و حلال اتانول آمین، فصل دوم در ارتباط با فرایند بازیافت حلالهای جاذب و فصل سوم در رابطه با آنالیز فرایند پیشنهادی می باشد.در فصل اول گازها به صورت عمومی، ناخالصیهای موجود در گازها، فرایند شیرین کردن گازها ، روشهای پالایش ، روش آمین، تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین‌ها، حلالها جاذب، آمینها، خصوصیات و کاربرد آمین ها ، ظرفیت تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان و …. بحث شده است.

 

در فصل دوم فرایند نوینی برای بازیافت اتانول آمینها خصوصاً دی اتانول آمین از محلولهای نیمه فاسد شده پیشنهاد شده است و سپس فرایند و تعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی(هیدورکسی اتیل) پیپازین – تری (هیدروکسی اتیل ) اتیلن دی آمین – هگزادکان ، مشخصات مایع بی اثر ،بررسی تعادلی بخار- مایع ، ترمودینامیک تعادل بخار – مایع و… تشریح شده اند.در فصل سوم آنالیز فرایندپیشنهادی ، تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی کامل، آنالیز فرایند با شبیه سازاسپن ، تقطیر جزئی وناگهانی ، اثر شرایط عملیاتی روی اجرای فرایند و …. توضیح داده شده اند.بعضی علائم، نشانه ها ، حروف و اختصار کلماتی که در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضیح داده نشده اند، در پایان پروژه تحت عنوان ضمیمه آورده شده اند.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ۳
چکیده ۴

 

فصل اول:شیرین کردن گازها با اتانول آمین ها

 

تعریف عمومی گازها ۶
انواع گاز طبیعی ۶
ناخالصی های موجود در گازها ۷
پالایش گازها ۷
روش آمین ۹
انتخاب نوع فرآیند ۱۰
تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها ۱۱
فرآیند تصفیه گاز ترش با دی اتانول آمین (DEA) 12
اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیکی آلکانول آمین ۱۶
واکنش های شیمیایی فرآیند شرین کردن گاز طبیعی ۱۷
حلالهای جاذب ۱۹
ویژگیهای زداینده گازها و حلالهای جاذب ۲۰
معرفی آمین ها و معیار انتخاب آنها ۲۱
تولیداتانول آمین ها ۲۲
خصوصیات اتانول آمین ها ۲۵
کاربرد اتانول آمین ها ۲۸
مزایای دی اتانول آمین نسبت به موتور اتانول آمین ۲۹
ظرفیت، تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان ۳۰

 

فصل دوم:فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:

 

تشریح فرایند وتعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی (هیدروکسی اتیل) پیپرازین
تری (هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین – هگزادکان ۳۴
فرایند نوین ۳۶
مشخصات مایع بی اثر ۳۸
بررسی تعادل بخار مایع(VLE) 39
ترمودینامیک تعادل بخار – مایع ۳۹
مخلوط‌های دوتایی  ۴۵
مخلوط‌های چند جزیی ۴۸
آنالیز رگرسیون داده‌های تعادلی بخار – مایع ۴۹
مواد، تجهیزات و روش‌های آ‌زمایشگاهی ۵۳

 

فصل سوم:فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:

 

آنالیز فرایند ۵۶
تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی کامل ۵۶
آنالیز فرایند با شبیه ساز ASPEN  ۶۵
تقطیر ناگهانی ۶۶
تقطیر جزئی و ناگهانی ۶۸
اثر شرایط عملیاتی بر اجرای فرایند ۷۲
شبیه سازی فرایند پیشنهادی با دو ستون تقطیر ۸۰
نتیجه  ۸۴
ضمیمه ۸۶
معادله NRTL و پارامترهای آن  ۸۸
مراجع  ۸۹

 

قیمت فایل ۴۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی شیمی فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.