پایان نامه و پروژه  پایانی کارشناسی در رشته مهندسی  برق و الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

 

چکیده

 

این پروژه مربوط به ساخت و بررسی مدار محافظ وسایل برقی می باشد که یک مدار کاملا الکترونیکی می باشد و برای محافظت از وسایل برقی اعم از یخجال ، تلویزیون ، کامپیوتر و … به کار می رود.

 

اهمیت این دستگاه در این است که اگر این دستگاه را سر راه برق شهر و وسیله برقی قرار ندهیم بر اثر نوسانات برق شهر ممکن است دستگاه آسیب ببیند .این مدار از آپ امپ ، آی سی رگولاتور ولتاژ ، ترانس ، ترانزیستور ، دیود ومقاومت های الکتریکی تشکیل شده است .

 

مراحل ساخت این پروژه شامل تعیین کردن نقشه مدار مورد نظر ، پیاده سازی روی کیت الکتریکی، نصب قطعات و نصب بر روی یک وسیله الکتریکی می باشد .

 

مقدمه

 

دستگاه محافظ وسایل برقی دستگاهی است که علاوه بر ساده بودن از نظر مداری و این که فاقد مدارات میکرو و نرم افزاری می باشد ولی هم اکنون در ادارات و منازل جایگاه مهمی در مورد جلوگیری از سوختن و عدم آسیب دیدگی لوازم برقی بر عهده دارد .

 

این دستگاه وسایل برقی را از نوسانات برق شهر حفظ می کند یعنی اگر ولتاژ برق شهر به زیر ۱۸۰ ولت یا بالای ۲۴۰ ولت برسد ، این دستگاه از طریق قطعات و در نهایت رله ، برق تغذیه وسیله برقی را قطع خواهد کرد و مانع از سوختن و یا آسیب دیدگی دستگاه می شود . برای قطع و وصل شدن رله و در نهایت وسیله برقی ، یک حد مشخص ولتاژ در مدار مورد نیاز است تا به رله اعمال شود . این حدود ولتاژ توسط یک آپ امپ به شماره LM124 تعیین می شود که در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم .. همچنین در ابتدای مدار یک ترانس کاهنده قرار دارد که برق ۲۲۰ ولت شهر را به ۱۲ ولت کاهش می دهد و از این ولتاژ در مدار استفاده می شود و زمانی که ۲۲۰ ولت اعمالی به مدار کاهش یا افزایش بیش از حد پیدا کرد ، مدار محافظ ، وسیله برقی را خاموش خواهد کرد .

این مدار در چند نوع مختلف در بازار طراحی و ساخته شده است که ما در این جا به بررسی نوع خاصی از این وسیله می پردازیم .

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                        صفحه

 

فصل ۱ : قطعات مدار

 

۱-۱ : دیود ۱N4007 ……………………….. 2

۲-۱ : ترانزیستور BC547 …………………… 5

۳-۱ : آپ امپ LM324 ………………………. 13

۴-۱ رگولاتور ولتاژ LM7812 …………………. 30

 

فصل ۲ : کارکرد مدار

 

۱-۱ : نحوه عملکرد مدار……………………. ۴۲

۱-۱-۲ : تحلیل عملی مدار…………………… ۴۲

۲-۱-۲ : نحوه عملکرد پل دیودی………………. ۴۴

۲-۲ : تحلیل تئوری مدار……………………. ۴۵

 

فصل سوم :پیوست ها

 

۱-۳ : اطلاعات کاتالوگی دیود ۱N4007 …………. 49

۲-۳: اطلاعات کاتالوگی ترانزیستور BC 547 …….. 51

۳-۳ : اطلاعات کاتالوگی  آپ امپ LM 324 ………. 55

۴-۳: اطلاعات کاتالوگی رگلاتور ولتاژ LM7812 …… 67

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                        صفحه

 

جدول ۱-۱-۱  : ماکزیمم مقادیر مجاز …………. ۳

جدول ۲-۱-۱ : مشخصات الکتریکی………………. ۴

جدول ۳ -۱- ۱ : ابعاد قطعه…………………. ۴

جدول ۱-۲-۱ : مقادیر ماکزیمم مطلق…………… ۵

جدول ۲-۲-۱ : مشسخصات الکتریکی …………….. ۶

جدول ۳-۲-۱ : پارامترهای h به ازای چند IC مختلف. ۸

جدول ۴-۲-۱ : پارامترهای h در    ۹

جدول ۱-۳-۱ : رمزهای دستور…………………. ۱۵

جدول ۲-۳-۱ مقادیر ماکزیمم مطلق…………….. ۱۵

جدول ۳-۳-۱ : خواص الکتریکی………………… ۱۶

جدول ۱-۴-۱ : ویژگی های الکتریکی……………. ۳۲

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                        صفحه

 

شکل مدار محافظ وسایل برقی ………………… ۴۱

شکل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه……………….. ۲

شکل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه……………………. ۴

شکل ۱-۲-۱ : شکل فیزیکی قطعه……………….. ۵

شکل ۲-۲-۱ اندازه گیری لرزش نویز……………. ۶

شکل ۳-۲-۱ : مشخصات عمومی در  ………… ۸

شکل ۱-۳-۲-۱ : بهره جریان DC نسبت به جریان کلکتور    ۸

شکل ۲-۳-۲-۱ : VBE و VCE نسبت به جریان کلکتور.. ۹

شکل ۴-۲-۱ : مشخصات عمومی ( مگر این که مورد خاصی باشد ) ۹

شکل ۱- ۴-۲-۱ : مشخصات خروجی امیتر مشترک…….. ۹

شکل ۲- ۴-۲-۱ : تولید بهره جریان باند وسیع نسبت به جریان کلکتور   ۱۰

شکل ۳- ۴-۲-۱ : جریان قطع کلکتور نسبت به دمای محیط   ۱۰

شکل ۴- ۴-۲-۱ : پارامترهای h نسبت به جریان کلکتور… ۱۱

شکل ۵- ۴-۲-۱ : ولتاژ نویز معادل در بیس نسبت به جریان کلکتور  ۱۱

شکل ۶- ۴-۲-۱ : الگوی نویز باند پهن نسبت به جریان کلکتور  ۱۲

شکل ۱-۳-۱ : انواع مختلف این آی سی بر حسب فشردگی اتصالات   ۱۳

شکل ۲-۳-۱ : اتصالات پین ( نمای بالایی )………. ۱۴

شکل ۳-۳-۱ : نمودار شماتیک از ۴/۱ آی سی……… ۱۵

شکل ۴-۳-۱ : جریان بایاس ورودی در برابر دمای محیط… ۱۸

شکل ۵-۳-۱ : محدود کننده جریان……………… ۱۹

شکل ۶-۳-۱ : دامنه ولتاژ ورودی……………… ۱۹

شکل ۷-۳-۱ : جریان تغذیه…………………… ۱۹

شکل ۸-۳-۱ : حاصلضرب بهره در پهنای باند……… ۲۰

شکل ۹-۳-۱ : نسبت پس زنی مد مشترک…………… ۲۰

شکل ۱۰-۳-۱ : پاسخ فرکانسی حلقه باز…………. ۲۰

شکل ۱۱-۳-۱ : پاسخ فرکانسی سیگنال بزرگ………. ۲۱

شکل ۱۲-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو…………. ۲۱

شکل ۱۳-۳-۱ : ویژگی های خروجی ( خوردن جریان )… ۲۱

شکل ۱۴-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو…………. ۲۲

شکل ۱۵- ۳-۱ : ویژگی های خروجی ( جریان دهی )…. ۲۲

شکل ۱۶-۳-۱ : جریان ورودی………………….. ۲۲

شکل ۱۷-۳-۱ : بهره ولتاژ…………………… ۲۳

شکل ۱۸-۳-۱ : منبع تتغذیه و نسبت پس زنی مد مشترک ۲۳

شکل ۱۹-۳-۱ : بهره ولتاژ سیگنال بزرگ………… ۲۳

شکل ۲۰-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع……….. ۲۴

شکل ۱-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر وارونگر جفتی AC ….. 24

شکل ۲-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر غیر وارونگر جفتی AC . 24

شکل ۲۱-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع……….. ۲۵

شکل ۱-۲۱-۳-۱ : بهره DC غیر وارونگر…………. ۲۵

شکل ۲-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر جمع DC…………… 25

شکل ۳-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر ابزاری DC امپدانسی با تنظیم بهره ورودی بالا…………………………………….. ۲۶

شکل ۴-۲۱-۳-۱ : آشکار ساز قله با رانش پایین….. ۲۶

شکل ۲۲-۳-۱ : کاربرد آمپلی فایرهای متقارن برای کاهش جریان ورودی ( مفهوم کلی )……………………………… ۲۶

شکل ۲۳-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع……….. ۲۷

شکل ۱-۲۳-۳-۱ : فیلتر میان گذرنده فعال کننده…. ۲۷

شکل ۲-۲۳-۳-۱ : آمپلی فایر DC امپدانسی با ورودی بالا  ۲۷

شکل ۲۴-۳-۱ : فاز و بهره ولتاژ در برابر فرکانس.. ۲۸

شکل ۲۵-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته دور دهی ، ۱۴ پین پلاستیکی )……………………………………….. ۲۸

شکل ۲۶-۳-۱ : داده­های مکانیکی بسته(میکرو پکیج ۱۴پینی پلاستیکی با عملکرد تدریجی)……………………………………… ۲۸

شکل ۲۷-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته فشرده کوچک نازک ۱۴ پینی )……………………………………….. ۲۹

شکل ۱-۴-۱ : نمودارهای اتصال……………….. ۳۱

شکل ۱-۱-۴-۱ : بسته پلاستیکی………………… ۳۱

شکل ۲-۱-۴-۱ : بسته استوانه ای فلزی آلومینیومی.. ۳۱

شکل ۲-۴-۱ : نمای شماتیک…………………… ۳۱

شکل ۳-۴-۱ : ویژکی های معمول عملکردی………… ۳۴

شکل ۱-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو……….. ۳۴

شکل ۲-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو……….. ۳۴

شکل ۳-۳-۴-۱ : ولتاژ خروجی ( بهنجار شده به ازای)   ۳۵

شکل ۴-۳-۴-۱ : جریان قله خروجی……………… ۳۵

شکل ۵-۳-۴-۱ : پس زنی موجک…………………. ۳۶

شکل ۶-۳-۴-۱ : پس زنی موجک…………………. ۳۶

شکل ۷-۳-۴-۱ : امپدانس خروجی……………….. ۳۶

شکل ۸-۳-۴-۱ : ولتاژ رهایی…………………. ۳۷

شکل ۹-۳-۴-۱ : ویژگی های رهایی……………… ۳۷

شکل ۱۰ -۳-۴-۱ : جریان خاموشی………………. ۳۷

شکل ۱۱-۳-۴-۱ : جریان خاموشی……………….. ۳۸

شکل ۴-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود…………………………………. ۳۹

شکل ۵-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود  ۳۹

 

قیمت فایل ۲۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...