دانلود پایان نامه روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۳, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران (بصورت جامع و کامل)

 

چکیده

 

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، حقوق ملّی را به واکنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاکمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تکمیلی» برای آن دیوان سبب شده کشورها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.

 

واژگان کلیدی:
یکسان سازی
هماهنگ سازی
حقوق فراملی
حقوق بین‌الملل
جرائم بین‌المللی
دیوان بین‌المللی کیفری
جهانی‌شدن حقوق کیفری

 

۱- مقدّمه

 

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیونهای ۱۹۳۰ ژنو و۱۹۸۸ وین درباره برات وسفته(اسکینی، ۱۳۸۲، صص ۱۷-۱۵)، کنوانسیونهای ۱۹۳۰ ژنو(اسکینی، ۱۳۸۲، ص ۱۸۷) درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد که معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، ۱۳۸۰، ۳۹).

 

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، ۱۳۷۸، ۱۳۶).

 

فهرست مطالب

 

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران ۱
دکتر محمود جلالی ۲
امیر مقامی ۲
چکیده ۲
واژگان کلیدی: ۳
۱- مقدّمه ۳
۲ –  شکل گیری حقوق کیفری فراملّی ۷
۲-۱ نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی ۸
۲-۲ متّحدالشّکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی ۱۱
۲-۲-۱  معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن ۱۲
۲ – ۲ – ۲ معاهدات حقوق بشردوستانه ۱۹۴۹ ژنو ۱۳
۲-۲-۳  کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۶
۲-۲-۴ کنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید ۱۶
۲-۲-۵ کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۷
۲-۲-۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۸
۲-۲-۷ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹
۲-۲-۸ منع بردگی ۱۹
۲-۲-۹ منع شکنجه ۲۰
۲ – ۲ – ۱۰ معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان ۲۱
۲ – ۲ – ۱۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی(پالرمو) ۲۳
۲-۲-۱۲معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی ۲۴
۲-۲-۱۳ جرائم هواپیمایی ۲۶
۲-۲-۱۴ تروریسم ۲۸
۳- معاهده ۱۹۹۸ در مورد تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری ۲۹
۴- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر حقوق داخلی کشورها ۳۲
۵ – وضعیت ایران و واکنش آن درمقابل جهانی‌شدن حقوق کیفری ۳۷
۶ – ایران واساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۴۱
۷ – نتیجه گیری ۴۷
منابع ومآخذ ۴۹

 

قیمت فایل ۳۱,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته حقوق روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.