دانلود پایان نامه راسته گربه ماهیان-خانواده Ariidae

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۹, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه رشته شیلات راسته گربه ماهیان-خانواده Ariidae

 

مقدمه

 

راسته گربه ماهیان معرف یکی از انواع بسیار متنوع ماهی در جهان می باشد، بهمین دلیل عجیب نیست که این ماهیها در تمام قاره ها یافت می شوند. از این راسته تا کنون ۳۵ خانواده شناسایی شده است که البته قسمت اعظم این ماهیان در آب شیرین و تعداد معدودی هم در آب شور زندگی می کنند که خانواده Ariidae ، که در این پایان نامه بطور گسترده بر روی این خانواده بحث خواهد شد و به بررسی آن پرداخته ایم ، یکی از معروفترین خانواده های گربه ماهیان است که در دریا زیست می کنند.

 

این خانواده اساسا در دریاهای شور و آبهای تازه و گرم مناطق استوایی وجود دارند. این خانواده دارای ۱۴ جنس و  ۱۲۰ گونه است ، که بیشترین گونه متعلق به جنس Arius می باشد .از نقطه نظر رژیم غذایی ، تنوع زیادی در این خانواده وجود دارد : نکته ی جالب در این خانواده نحوه ی تولید مثل و چگونگی نگهداری از نوزادان و تخمها است . پراکنش جغرافیایی گونه های این جنس فراوان است .

 

کلمات کلیدی:
ماهی
خانواده Ariidae
راسته گربه ماهیان

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ۱

 

فصل اول(۱-۱) رده بندی راسته گربه ماهیان ۴

 

جدول ۱-۱: رده بندی راسته گربه ماهیها و خانواده گلوماهیان (گردآوری و اصلاحات از نگارنده) ۴
(۱-۲) پراکنش جهانی راسته گربه ماهیان ۲۰
جدول ۱-۲ : پراکنش راسته گربه ماهیان در جهان ( ماخذ www.Fishbase ) 21
(۱-۳-۱) خانواده گربه ماهیان پوزه دار ۲۲
(۱-۳-۲) خانواده گربه ماهیان جویباری                           Aky sidae (Stream catfish) 22
(۱-۳-۳) خانواده گربه ماهیان سیلابی  Ambly cipitidae (Torrent catfish) 23
شکل (۱-۳): طرح شماتیک خانواده Ambly cipitidae 23
(۱-۳-۴) خانواده آمفلیده  Amphi lidae (Loach catfish) 24
(۱-۳-۵) خانواده گربه ماهیان دریایی یا گلوماهیان  Ariidae (sea catfish) 24
(۱-۳-۶) خانواده گربه ماهیان باریک Aspredinidae (Banjo catfish) 25
(۱-۳-۸) خانواده گربه ماهیان شناور  Auchenipteridae (Drift wood catfish) 26
شکل (۱-۸): طرح شماتیک خانواده Auchenipteridae 26
(۱-۳-۹) خانواده بگریده Baridae (Bagrid catfish) 27
(۱-۳-۱۱) خانواده گربه ماهیان نهنگ شکل Cetopsidae (Whalelike catfish) 28
(۱-۳-۱۲) خانواده گربه ماهیان کله مربعی یا ماهیگیر ۲۸
(۱-۳-۱۳ ) خانواده کلاریده  Clariidae (Air breathing) 29
(۱-۳-۱۶ )خانواده گربه ماهیان خاردار Doradidae (Thorny catfish) 31
(۱-۳-۱۷ ) خانواده گربه ماهیان مرمری  Helogeneidae (Marbled catfish) 31
(۱-۳-۱۹ ) خانواده گربه ماهیان پایین چشم  Hypophthalmidae (Loweye catfish) 32
(۱-۳-۲۲ ) خانواده گربه ماهیان برقی  Malopteruidae (Electric catfish) 35
(۱-۳-۲۳ ) خانواده گربه ماهیان وارونه یا جیک جیک کننده ۳۵
(۱-۳-۲۵ ) خانواده گربه ماهیان کوسه شکل     Panagasiidae (shark catfish) 36
(۱-۳-۲۶ ) خانواده پاراکیسیده  Paraky sidae (Parakysid catfish) 36
(۱-۳-۲۷ ) خانواده گربه ماهیان دراز ریش Pimelodidae (lon-whiskered catfish) 37
(۱-۳-۳۱ ) خانواده گربه ماهیان آب شیرین یا اسبله ماهیان Siluridae (Sheat catfish) 39
(۱-۳-۳۲ ) خانواده سیسوریده Sisoridae (Sisorid catfish) 39
(۱-۳-۳۳ ) خانواده گربه ماهیان قلمی یا انگلی ۴۰
شکل (۱-۳۳ ): طرح شماتیک خانواده Trichomycteridae 41
(۱-۴-۱) گونه ی Arius arenarius 41
(۱-۴-۲-) Arius arggropleuron 43
(۱-۴-۳ )Arius arius 45
شکل (۱-۳۹ ): طرح شماتیک گونه ی A. arius / صفحات دندانی کامی / صفحه فرا پس سری ۴۶
شکل (۱-۴۰ ): الگوی پراکنش  A. arius 48
(۱-۴-۴) Arius armiger 48
(۱-۴-۵) Arius (Netuma) bilineatus 49
(۱-۴-۶) Arius bleekeri 51
(۱-۴-۷ ) Arius crossocheilus 53
شکل (۱-۴۷ ): طرح شماتیک A. crossocheilus صفحات دندانی کام ، صفحه فراپس سری ۵۴
شکل (۱-۴۸ ): الگوی پراکنش  A. crossocheilus 56

 

فصل دوم  (۲-۱) خصوصیات زیستی خانواده گربه ماهیان دریایی یا گلوماهیان ۵۷

 

۲-۱-۱) صفات بدنی ۵۷
(۲-۱-۲) بوم شناختی زیستی و زیستگاه خانواده گربه ماهیان ۶۰
(۲-۱-۳ ) رژیم غذایی خانواده گربه ماهیان . ۶۱
(۲-۳) اشاراتی برای وضعیت گونه ها ۶۲
(۲-۵) اشاراتی راجع به ترمینولوژی ۶۴
(۲-۶) نشانه شناسایی ۶۵

 

فصل سوم (۳-۱) کلیدهای گونه های دریایی و آب شور Ariidae واقع در این منطقه : ۶۶

 

(۳-۱-۱)(A) کلید برای گونه های دریایی و آب شور با دندانهای گرانولی روی کام ۶۷
شکل (۳-۳): صفحات دندانی فک بالا ۷۱
شکل (۳-۴): صفحات دندانی فک بالا ۷۳

 

فصل چهارم (۴-۱) تنوع گونه ای و پراکنش خانواده گربه ماهیان دریایی یا گلوماهیان (Ariidae) 89

 

(۴-۱-۱) تنوع گونه ای در جهان ۸۹
(۴-۱-۲) تنوع گونه ای و پراکنش در منطقه ۵۱ صیادی فائو ۸۹
(۴-۲) تغییرات رشد ۹۲
(۴-۳) تغییرات جنسی ۹۲

 

فصل پنجم (۵-۱) تکثیر گربه ماهی کانالی Ictalurus punctauts 94

 

(۵-۱-۱) استفاده از ماهی دان در تکثیر گربه ماهی کانالی ۹۴
(۵-۱-۲) تخم ریزی القا شده به وسیله تزریق هورمون هیپوفیز ۹۵
(۵-۲) تکثیر و پروش ماهی اسبله (Silurus glanis) 97
(۵-۲-۲) القا تخم ریزی به وسیله تزریق عصاره هیپوفیز ۹۸
(۵-۲-۳) القا تخم ریزی و تخم کشی ۹۹
منابع فارسی ۱۰۱

 

قیمت فایل ۵۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته شیلات راسته گربه ماهیان-خانواده Ariidae

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.