دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بررسی میزان و علل شرکت و مشکلات عدم شرکت دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه

 

هدیه : پرسشنامه منحصر به فرد پایان نامه

 

مقدمه :

 

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ ص۹۲) ،۲- از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است.

عدم شرکت دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی

(دومازیه،۱۳۷۲،ص۵۶). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (شریفیان،۱۳۸۲).
مدت زمانی که صرف فعالیتهایی جسمانی نوجوانان می شود درسه دهه اخیر بطور عمده ای کاهش یافته است . پیشرفت در صنعت ، باعث شده است که فعالیتهای منظم روزانه آسانتر انجام گیرند ودر اغلب حرفه ها پیشرفت های صنعتی موجباتی را فراهم آورده که خطر زیاد و آسیب دیدگی شغلهایی که نیازمند فعالیت جسمانی هستند، کاهش یابد . به هر حال ، تکنولوژی باعث افزایش ایمنی شغلها شده است ، در عوض، میزان فعالیت جسمانی بعضی از شغلها به میزان زیادی کاهش یافته است .(۲۷)
ورزش در تمام دوران زندگی انسانها حائز اهمیت است ، ولی چون مبنای تربیت جسمی و روحی در سنین جوانی گذاشته می شود ، باید اهمیت بیشتری برای ورزش در این دوران قائل بود . ورزش علاوه بر آنکه ، موجب می شود جوانان سرگرمی مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند ، در تأمین سلامت جسمی و روحی آنان تأثیر بسیار دارد . بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی ، اقتصادی ، وضع خانوادگی ، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش می تواند کاهش یافته یا حتی بطور کلی از میان برود .(۱۹)

 

کلمات کلیدی:

 

ورزش
فراغت
تفریحات سالم
فعالیتهای ورزشی
اوقات خارج از مدرسه

 

بیان مسئله :

 

مطابق آئین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی محترم آموزش و پرورش کشور  برنامه های درسی مقطع راهنمایی برای کلیه دانش آموزان سطح کشور به صورت یکسان  ( نام درس – ساعت اختصاص داده شده برای تدریس- میزان ساعات و دروس کتبی-  شفاهی –عملی) معرفی شده است. مطابق با همین آئین نامه فعالیت های داخل یا  خارج کلاس به عنوان فعالیت مستمر دانش آموز در طول سال تحصیلی تعریف شده که  شامل گزارش ، تحقیق، اجرای نمایش ، داستان، ……. می باشد لذا بر مدیر  و معلمین لازم است برای هدایت دانش آموزان و افزایش توانمندی این عزیزان در  کنار آموزش رسمی به رشد فکری و رشد اجتماعی دانش آموز توجه نموده و به همین  منظور فرصتی را ایجاد نمایند که علاوه بر برانگیختن تفکر نونهالان جامعه  زمینه های رشد و پرورش استعدادهای آنها را هم فراهم کنند.
در راستای اهداف کلی وزارت سیاست مدرسه محوری و با توجه به متنوع بودن شرایط  منطقه ای و محلی شورایعالی محترم اختیارات و مسئولیت هایی را به شورای مدرسه که از ارکان مدرسه محسوب می شود ، واگذار نموده است. به همین منظور مدیر  مدرسه می تواند با توجه به امکانات، منابع و محدودیت ها، برای همسو کردن و هم جهت کردن فعالیت های مختلفی که در مدرسه صورت می گیرد از مشارکت و همفکری  مربیان ، دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان بهره ببرد. بدون شک مسئولیت پذیری و مشارکت همه عوامل دخیل در امر آموزش و پرورش در تصمیم گیری ها و برنامه  ریزی ها در جهت رسیدن به اهداف از پیش تنظیم شده و اجرای فعالیت ها اثربخش  خواهد بود.
با توجه به اینکه حدود   جمعیت کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند.در بخشی از ساعات زندگی روزانه ، خارج از تعهدات درسی ، اجتماعی و خانوادگی می توانند به تفریحات سالم بپردازندو استفاده مطلوب و مناسب از این ساعات فراغت می تواند نتایج بسیار ارزشمند جسمانی ، روانی ، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد . اگر ما بخواهیم که در آینده جامعه ای سالم و با نشاط داشته باشیم ، نیاز داریم که ورزش در بین دختران و پسران ، از تحکیم ، استواری ، پویایی وتحرک برخوردار باشد(۱۱) با در نظر گرفتن اینکه جمعیت زیادی از کشور به علل گوناگون دچار فقر حرکتی هستند ، این عامل خطرناکتر است و می تواند پیامدهای منفی و مخربی را به همراه داشته باشد و می طلبد که در این باره چاره اندیشی شود.(۱۶)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

 

کلیات تحقیق ۱
۱-۱: مقدمه : ۱
۱- ۲: بیان مسئله : ۴
۱-۳:ضرورت و اهمیت تحقیق : ۵
۱-۴ :اهداف تحقیق : ۸
الف- هدف کلی : ۸
ب – اهداف ویژه: ۸
ج – فرضیه های تحقیق: ۹
۱-۵: پیش فرض های تحقیق : ۱۰
۱-۶ :محدودیت های تحقیق : ۱۰
الف – محدودیت های قابل کنترل : ۱۰
ب – محدودیت های خارج از کنترل : ۱۱
۱-۷ : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۱۱

 

فصل دوم – مبانی نظری و ۱۳

 

۲-۱ : مقدمه: ۱۴
۲-۲ : زمینه های نظری تحقیق  : ۱۵

مشخصات فراغت در دوران جدید ۱۸

نقش عوامل اجتماعی در گذراندن اوقات خارج از مدرسه : ۱۹

نقش خانواده در گذراندن اوقات خارج از مدرسه : ۲۰

نقش مدرسه در گذراندن اوقات خارج از مدرسه : ۲۱

نقش آموزش و پرورش درگذراندن اوقات خارج از مدرسه : ۲۲

نقش عوامل اقتصادی در گذراندن اوقات خارج از مدرسه: ۲۳

نقش فضا و امکانات ورزشی درگذراندن اوقات خارج از مدرسه: ۲۴

نقش منابع انسانی  در گذراندن اوقات خارج از مدرسه: ۲۴

نقش علاقه و تندرستی در گذراندن اوقات خارج از مدرسه: ۲۵
۲-۳  : تحقیقات انجام شده داخل کشور ۲۶
۲- ۴ :تحقیقات انجام شده در خارج از کشور : ۴۲
۲-۵ : نتیجه گیری از یافته های تحقیقات : ۵۳

 

فصل سوم:روش تحقیق ۵۴

 

۳-۱ : مقدمه : ۵۴
۳-۲ : روش تحقیق : ۵۵
۳-۳ : جامعه آماری : ۵۵
۳-۴ : نمونه آماری : ۵۵
۳-۵ : متغیر های تحقیق: ۵۷
الف – اطلاعات شخصی که شامل : ۵۷
ب – متغیرهای تحقیق شامل: ۵۸
۳-۶ : ابزار اندازه گیری : ۵۹
۳- ۷ : روش جمع آوری اطلاعات: ۶۰
۳-۸ : روشهای آماری : ۶۰

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش ۶۲

 

یافته های پژوهش ۶۲
۴-۱- مقدمه ۶۳
۴-۲- یافته های پژوهش ۶۳
۴-۲-۱- توصیف یافته های تحقیق ۶۳

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۹۹

 

۵-۱: مقدمه : ۹۹
۵-۲ :خلاصه تحقیق : ۱۰۰
۵-۳ :نتایج تحقیق : ۱۰۲
۵-۴ :بحث ونتیجه گیری: ۱۰۸

تاثیر تحصیلات والدین در شرکت یا عدم شرکت دانش آموزان ۱۰۸
۵- ۵ : نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۱۳
۵-۶: پیشنهادهای برخاسته از تحقیق : ۱۱۵
۵-۷  : پیشنهاد برای تحقیقات بعدی : ۱۱۷
منابع و مأخذ : ۱۱۸
فارسی: ۱۱۸
انگلیسی ۱۲۰

 

قیمت فایل ۱۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بررسی میزان و علل شرکت و مشکلات عدم شرکت دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما