دانلود پایان نامه بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۲۳, ۱۳۹۵)

دانلود پایان نامه مهندسی عمران بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

 

مقدمه:

 

فرارآب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از پی سد در صورتیکه کنترل کافی وجود نداشته باشد میتواند باعث خرابی سد شود.تجربه نشان داده است که نشست آب وخوردگی داخلی در پی وبدنه سد بیشترین دلیل ایجاد اشکال وتخریب سدهای خاکی بوده است.در بیشتر از ۷۰% حالت های نارسا در سدهای خاکی مشکل به نبودن کنترل تراوش یا کافی نبودن آن نسبت داده شده است.بیشترین حالت تخریب ناشی از نشست آب در اثر گردایان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک درپاشنه سد ودر نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک میشود.

 

برای کنتر ل تراوش از پی سد روش هایی برای کاهش تراوش آب از پی با تلفیق روش هایی جهت هدایت آب وزهکشی بکار میرود.روش های کاهش تراوش شامل این موارد است:
جداکننده ها-یا دیواره های ترانشه ای، بتون نفوذ ناپذیر بالادست،دیافراگم ها ی بتونی جداکننده هایی از جنس گل و پرده های تزریق.روش های زهکشی وهدایت آب که به همراه فیلتر(صافی) بکار میرودو شامل این موارد هستند:
پتوهای زهکشی ، چاه های فشارشکن وترانشه های زهکشی.
شرایطی که نوع وسیله کنترل تراوش را تعیین میکند به قرار زیر هستند:عمق پی ، طبیعت لایه های پی و مواد تشکیل دهنده آن شامل نفوذ پذیری لایه ها وکاهش تراوش مورد نیاز مزیت نسبی روش ها از نظر اقتصادی و میزان خطر پذیری(RISK) که تحت تاثیر عواملی نظیر ارتفاع سد و خطرات پس از شکسته شدن سد است.
همانگونه که گفته شد یکی از روش های کلی کاهش تراوش از پی آنست که خندقی -ترانشه ای را در پی سد تا لایه نفوذ ناپذیر حفر کرد وآنرا با مواد نفوذ ناپذیر پر کرد این مواد نفوذ پذیر میتواند مخلوط خاک و بنتونیت یا مخلوط سیمان و بنتونیت یا بتون پلاستیک باشد. بتون پلاستیک از سیمان،بنتونیت مصالح دانه ای وآب تشکیل شده است.بتون پلاستیک ناتراوایی خوبی دارد ومقاومت چندین مرتبه بیشتر از خاک دارد واین خصوصیات رفتاری ویژه ای به بتون پلاستیک میدهد.شکل پذیری بالا که با بتون معمولی نمیتوان به آن رسید و مقاومتی که با دیواره از جنس خاک نمیتوان به این رسید و این نتایج موفق بدون کاهش آب بندی بدست میآید. بطور مثال برای جاهایی که اضافه بار زیادی وجود دارد.مانند وزن یک سد یا وقتی که فشار هیدرولیکی زیادی ایجاد میشود(بتون پلاستیک انتخاب خوبی است وبطور کلی میتوان گفت در جایی که مقاومت زیادی مورد انتظار باشد یا به عکس در جائیکه مواد نرم اطراف دیواره فشرده میشوند و به تغییر شکل مقاوم بماند وترک نخورد.امروز با توسعه تکنیک حفاری هزینه های ساخت دیواره آب بند از جنس بتون پلاستیک کاهش یافته است و مشکلات اجرایی نظیر انحراف دیواره ها نیز کم شده اند.

 

کلمات کلیدی:
بتن پلاستیک
دیواره آب بند سد
روشهای اجرایی دیواره آب بند
مزایا و مشخصه های بتن پلاستیک

 

فهرست مطالب

 

مقدمه: ۲

 

فصل اول:توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند ۴

 

۱-۱ عمومی ۵
۱-۲- توصیف مواد تشکیل دهنده بتون پلاستیک ۶
۱-۲-۱- سیمان ۶
۱- ۲-۲- بنتونیت ۷
۱- ۲-۳-مصالح دانه‌ای ۸
۱-۲-۴- آب مصرفی ۹
۱-۲-۶- پرکننده ها ۱۰
۱-۳ روشهای اجرایی دیواره آب بند بتون پلاستیک ۱۱
۱-۳-۱- عمومی ۱۱
۱- ۳-۲-روش اجرایی پیوسته دیواره آب بند ۱۱
۱-۳-۳- روش اجرایی ناپیوسته دیوار آب بند بتون پلاستیک ۱۲
۱-۳-۳-۱- آماده سازی محل اجرا(Siteprepration) 12
۱-۳-۳-۲- دیوارهای راهنما(Guide Wall) 13
شکل۳-۱ نمای عمومی اجرای دیواره آب بند به روش پیوسته ۱۳
۱-۳-۳-۳-۲- ماسه زدایی(یا تعویض گل) (Desanding) 15
۱- ۳-۳-۳-۴-بتون ریزی (Concreting) 15

 

فصل دوم:ویژگیها وخصوصیات بتون پلاستیک ۱۷

 

۲-۱- بتون تازه ۱۸
۲-۱-۱- چگالی دوغاب و چگالی بتون پلاستیک تازه ۱۸
۲-۱-۲- کارایی بتون پلاستیک ۱۹
۲-۱-۳- دمای بتون پلاستیک: ۲۰
۲-۲ خصوصیات رفتاری بتون پلاستیک: ۲۰
منحنی – (۱-۲) ۲۱
شکل عمومی منحنی رفتاری بتون معمولی ۲۴
کرنش      منحنی ۵-۲ ۲۶
۲-۲-۱- مقاومت فشاری بتون پلاستیک ومحلول الاستیسته ۲۷
شکل ۸-۲ منحنی توسعه مقاومت بتون پلاستیک دیوار ۳۲
شکل۲-۹ رابطه بین میزان رس- بنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت ۳۳
شکل ۲-۱۰ رابطه بین میزان رس پنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت در حالت۵kg/cm2 34
نرخ کرنش ۳۶
۲-۲-۳- نفوذ پذیری : ۳۶
– منافذ وتخلخل در بتون: ۳۸
جدول ۲-۱ مدت زمان لازم برای قطع ارتباط منافذ موئین بتون با تستهای مختلف آب به سیمان ۴۰
جدول ۲-۲ کاهش نفوذ پذیری سیمان(با نسبت آب به سیمان۷%) ۴۲
۳- نسبت آب به سیمان ۴۲
شکل ۱۳-۲ رابطه بین نفوذپذیری ونسبت آب به سیمان خمیرسیمان ۹۳ درصد هیدراته شده. ۴۳
– اثربنتونیت بر نفوذ پذیری بتون پلاستیک: ۴۴
۲-۲-۴-  پدیده جوشش ۴۴
الف- مشاهدات پدیده جوشش در حین اجرا ۴۴
ب -بررسی پدیده جوشش وکنترل عوامل متعدد ۴۵
ج- زمان جوشش آب ۴۵
د- میزان جوشش آب از پانل: ۴۵
ه- موقعیت جوشش در پانل: ۴۵
ذ- تحلیل پدیده جوشش: ۴۷
۲-۲-۵- شکست هیدرولیکی ۴۹
شکل ۱۴-۲ تغیرات آب خروجی در اثر افزایش گرادیان هیدرولیکی ۵۱
۲-۲-۶- سرعت بارگذاری ۵۳
مراجع: ۵۷

 

قیمت فایل ۲۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه مهندسی عمران بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

32 فروش
59,000 ریال
32 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

24 فروش
49,000 ریال
24 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

21 فروش
69,000 ریال
21 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟