دانلود پایان نامه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۶, ۱۳۹۴)

بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی

 

چکیده :

 

این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است  واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد .

 

سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال ۱۹۰۰ میلادی بر می گردد که در آن زمان از یک طرف به علت مشکلاتی که موتورهای الکتریکی دارا بودند و از طرف دیگر اکتشاف جدید نفت و تولید فراوان آن در پیشرفت چشمگیر موتورهای احتراق داخلی ساخت این خودروها مورد توجه قرار نمی گرفت . ولی با به وجود آمدن جنگهای جهانی و کشمکش های بر سرنفت باعث شد این ماده ارزش بیشتری پیدا کند و توجه ها بیشتر به خودروهای برقی جذب شود و این بود که از سال ۱۹۹۰ میلادی تولید خودروهای برقی به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت .

 

در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یک موتور الکتریکی ، کنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد مجموعه محرک برقی خودروی برقی وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مکانیکی تبدیل نماید که منظور از مجموعه محرک کلیه قطعاتی است که جریان مستقیم باتری ها را به نیروی کششی و گشتاور لازم برای حرکت چرخها تبدیل می کنند از مهمترین ویژگیهای خودروی برقی برد و قدرت حرکت (‌شتاب ، سرعت ، شیب روی ، و بارگیری و انعطاف پذیری) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرک است .

 

کلمات کلیدی:
سیستم انتقال قدرت
خودروهای برقی
خودروهای احتراق داخلی
موتورهای الکتریکی و انواع آن
تأثیر وزن در خودروی برقی
مونوکوکهای کامپوزیتی

 

فهرست مطالب

 

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

 

مقدمه ۲

 

فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

 

۱-۱ تعریف خودرو برقی ۳
۱-۲ تاریخچه تولید خودرو برقی ۴
۱-۳ انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن ۶
۱-۳-۱ موتورهای الکتریکی جریان مستقیم ۷
۱-۳-۲ موتورهای الکتریکی جریان متناوب ۸
۱-۴ باتری های قابل استفاده در خودروی برقی ۱۰
۱-۵ سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه ۱۵
۱-۵-۱ خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc  ۱۷
۱-۵-۲ خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac  ۱۹
۱-۵-۳ خودروهای دو منظوره ۲۱
۱-۶ مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری ۲۴

 

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

 

۲-۱ تأثیر وزن در خودروی برقی ۲۵
۲-۱-۱ تأثیر وزن بر شتاب ۲۶
۲-۱-۲ تأثیر وزن در شیب ها ۲۶
۲-۱-۳ تأثیر وزن بر سرعت ۲۷
۲-۱-۴ تأثیر وزن بر مسافت طی شده ۲۷
۲-۱-۵ توزیع وزن ۲۷
۲-۲ نیروی مقاومت هوا ۲۸
۲-۳رانندگی در جاده ۳۱
۲-۳-۱ توجه به تایر های خودرو ۳۲
۲-۳-۲ محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو ۳۴
۲-۴ تجهیزات انتقال قدرت ۳۴
۲-۴-۱ سیستم های انتقال قدرت ۳۵
۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی ۳۶
۲-۴-۳ بررسی دنده ها ۳۹
۲-۴-۴ جعبه دنده اتوماتیک و دستی ۴۰
۲-۴-۵ سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری ۴۰
۲-۵ مشخصات خودروهای برقی ۴۲
۲-۵-۱ توان و گشتاور ۴۳
۲-۵-۲ محاسبه گشتاور لازم خودرو ۴۶
۲-۵-۳ محاسبه گشتاور خروجی موتور ۴۶
۲-۵-۴ مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور ۴۷

 

فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

 

۳-۱مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی ۴۹
۳-۱-۱ شتابگیری مناسب ۴۹
۳-۱-۲ سرعت میانگین پیشینه ۴۹
۳-۱-۳ تأثیر شیب ۵۰
۳-۱-۴ برد ۵۰
۳-۲ محاسبه توان مورد نیاز خودرو ۵۰
۳-۲-۱ محاسبه نیروی شتابگیری ۵۱
۳-۲-۲ نیروی حرکت در شیب ۵۳
۳-۲-۳ نیروی مقاومت غلتشی ۵۳
۳-۲-۴ نیروی مقاومت هوا ۵۳
۳-۲-۵ نیروی مقاومت وزش باد ۵۴
۳-۲-۶ رسم منحنی گشتاور و توان ۵۴
۳-۳ طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت ۵۸

۳-۳-۱ فلایول ۵۸
۳-۳-۲ بوش نگهدارنده فلایول ۶۱
۳-۳-۳ محاسبه فلنج پوسته ۶۳
۳-۳-۴ طراحی شاسی زیر موتور ۶۴

 

بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

 

مقدمه ۶۸

 

فصل اول : سلولهای خورشیدی

 

۱-۱ توضیحات کلی ۷۲
۲-۱ بازدهی سلول ۷۳
۳-۱ انواع سلولهای سیلیکونی ۷۳
۴-۱ فناوریهای تولید ۷۴
۱-۴-۱  Screen  printed 74
۵-۱ مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی ۷۴
۱-۵-۱ نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv) 74
۲-۵-۱ سیلیکون در سلولهای خورشیدی ۷۶
۳-۵-۱هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند ۸۰

 

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

 

۱-۲ مقدمه ۸۱
۲-۲ بارهای وارده به شاسی ۸۳
۱-۲-۲ بارهای استاتیکی ۸۳
۲-۲-۲ بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق) ۸۳
۳-۲-۲ نیاز مندیها ۸۳
۴-۲-۲ انواع شاسیها ۸۴
۵-۲-۲ فرم فضایی ۸۴
۶-۲-۲ مواد به کار رفته در شاسیها ۸۵
۷-۲-۲ مونوکوکهای کامپوزیتی ۸۶
۸-۲-۲ جای راننده ۸۶

 

فصل سوم: ناحیه خورشیدی

 

۱-۳ مقدمه ۸۷
۲-۳ بررسی عوامل گوناگون ۸۷
۱-۲-۳ خنک نگهداشتن ناحیه ۸۷
۲-۲-۳ چیدن سلولها ۸۷
۳-۲-۳ اتصال داخلی سلولها ۸۸
۴-۲-۳ پوششها ۸۸
۳-۳ حفاظ سلولها ۸۸
۱-۳-۳ فناوریها ۸۹
۴-۳ تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR  ۸۹
۵-۳ طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر  ۹۰
۱-۵-۳ وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی ۹۳
۲-۵-۳ نکات استنتاجی ۹۶
۶-۳ نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی ۹۶
۱-۶-۳ مشخصات ناحیه ۹۶

 

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

 

۱-۴ مقدمه ۹۷
۲-۴ طراحی پیکره اصلی ۹۷
۱-۲-۴ قوانین مسابقه ۹۷
۳-۴ نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه ۹۷
۴-۴ نحوه طراحی برای دراگ پایین ۹۹
۵-۴ نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب ۱۰۱
۶-۴ نیازهای اضافی توان خورشیدی ۱۰۲
۷-۴ نحوه طراحی ناحیه خورشیدی ۱۰۳
۸-۴ ساختن شکل اصلی به صورت تجربی ۱۰۶
۹-۴ تحلیل طراحی ۱۰۶
۱۰-۴ خواندن نقشه ها برای CFD 107
۱۱-۴ نتایج CFD 108
۱۲-۴ طراحی دوباره براساس CFD 110
۱۳-۴ نتایج CFD از تحلیل دوم ۱۱۰
۱۴-۴ نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه ۱۱۰

 

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

 

۱-۵ مقدمه ۱۱۲
۲-۵ سیستم رانش  ۱۱۴
۱-۲-۵ بررسی عملکرد سیستم رانش ۱۱۵
۲-۲-۵ انواع مکانیزمها ۱۱۵
۳-۲-۵ انواع سیستمهای انتقال قدرت ۱۱۷
۳-۵ سیستم تعلیق  ۱۱۸
۱-۳-۵ معایب ۱۱۸
۲-۳-۵ مزایا ۱۱۸
۳-۳-۵ رفتارهای دلخواه از تعلیق ۱۱۹
۴-۳-۵ اجزا ۱۱۹
۵-۳-۵ انواع سیستم تعلیق ۱۱۹
۴-۵ ترمزها ۱۲۱
۱-۴-۵ انواع ترمزها ۱۲۱
۲-۴-۵ مشکلات ۱۲۲
۳-۴-۵ توضیح ۱۲۲
۵-۵ چرخ ها و تایرها  ۱۲۲
۱-۵-۵ انواع چرخها ۱۲۲
۲-۵-۵ تایرها ۱۲۴
۳-۵-۵ تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها ۱۲۴

 

فصل ششم : موتور

 

۱-۶ انواع موتور  ۱۲۶
۱-۱-۶ القاییAC 126
۲-۱-۶ مقاومت متغیر ۱۲۶
۳-۱-۶ DC جارو بک شده ۱۲۶
۴-۱-۶ DC بدون جاروبک ۱۲۷
۵-۱-۶ موتورهای چرخ ۱۲۷
غزال ایرانی  ۱۲۸
چکیده غیر فارسی  ۱۳۹
منابع  ۱۴۰

 

قیمت فایل ۲۳,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

10 فروش
37,000 ریال
10 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

8 فروش
69,000 ریال
8 فروش
ساعت ساز نابینا

دانلود کتاب ساعت ساز نابینا ریچارد داوکینز

دربارۀ کتاب ساعت ساز نابینا اوج کار ریچارد داوکینز است، این کتاب که شرح تکامل (فرگشت) است با شور و تحسین زیاد، به عنوان تاثیرگذارترین اثر در این زمینه در یک صد سال اخیر اعلام شد. داوکینز در این اثر به وضوح آشکار می کند چگونه کشف داروین و والاس ، یعنی فرایند ناآگاه ، […]

4 فروش
10,000 ریال
4 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

3 فروش
49,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

3 فروش
39,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

2 فروش
59,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

2 فروش
49,000 ریال
2 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟