دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

توضیحــات تاریخ ارسال : (دی ۱۲, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد بررسی ساختار داراییها و بدهی ها،انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

 

چکیده:

 

بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این پایان نامه  به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

 

کلمات کلیدی:
مدلهای نقدینگی
ریسکهای حاکم بر بانک
ساختار داراییها و بدهی ها

 

مقدمه:

 

نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(روز،۱۹۹۹، ۷۳۹) . نقدینگی کیفیت دارایی است که آنرا به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌کند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد(رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۲۵) . در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یک مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۷) .

 

در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است که علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.

 

این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین کرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌کنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و  مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، ۱۳۸۱، ۶۴و۶۵)۱.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است که بانک را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یک مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفکیک شود.

 

مدیریت یک مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را کنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممکن است سیاست میزان نقدینگی کم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد که وابسته به میزان ریسک‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده – بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را کمینه کند بدین طریق که وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری کند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناکافی در زمان لازم، ریسک نرخ بازده و شاید ریسک اعتباری از عواقب این کار خواهد بود. در مقابل امکان دارد که مدیر مالی ریسک نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده کمینه نماید. لیکن سود و عایدی کمتری بالطبع خواهد داشت(روز،۱۹۸۰،۲۸۴) .

 

فهرست مطالب

 

– مقدمه
-نقدینگی در بانک
— نقدینگی دارایی ها:
— روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
— مدل های نقدینگی
— مدل دوره  نگهداری
— مدل ویلیام بومول
— مدل میلر و اور
— مدل برانک
— مدل استون
— مدل وایت و نورمن
— مدل تقاضا برای پول بانک
— مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
— مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
— مدل مدیریت پول
— مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
— مدیریت نقدینگی
— مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
— چارچوب مدیریت نقدینگی
— مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
— اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
— مدیریت دسترسی به بازار
— برنامه ریزی احتیاطی
— وظایف مدیر نقدینگی
— خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
— خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
—- تئوری وام تجاری
—- تئوری تبدیل پذیری
—- تئوری درآمد مورد انتظار
—- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
—- ویژگی های دارایی های نقد
— خط مشی مدیریت بدهی ها
— روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
— عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
— انواع نیازهای نقدینگی
— نیاز نقدینگی سپرده گذاران
— نیاز نقدینگی وام گیرندگان
— ذخیره قانونی
—  تقاضا و تأمین نقدینگی
— اولویت های تخصیص منابع
— ذخایر اولیه
— ذخایر ثانویه
— ذخایر ثالثیه
—- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
—- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
—- روش انتخاب اوراق بهادار
— مدیریت منابع بانک ها
—  روش ادغام وجوه
— روش تبدیل وجوه
—  روش برنامه ریزی خطی
—  مدیریت تعهدات
—- مدیریت تعهدات نقدینگی
—- مدیریت تعهدات جامع
—  فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
— پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
— پردازش برنامه ریزی نقدینگی
—- بودجه بندی نقدینگی
—- پیش بینی جریان نقدینگی
—- کنترل جریان نقدینگی
— پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
—- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
—- پیشبینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی
— پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
— سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
— دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی
— انواع ریسک در بانک ها
— ریسک عملیاتی
— ریسک اعتباری
— ریسک بازار
— ریسک قانونی
— ریسک نقدینگی
— ابعاد ریسک نقدینگی
— ریسک تامین مالی
— ریسک زمان
— ریسک تعهدات
— شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی
— مدیریت ریسک و نقدینگی
— مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی
— موانع بانکداری اسلامی
— نقش بانکهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور

منابع

 

قیمت فایل ۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته اقتصاد بررسی ساختار داراییها و بدهی ها،انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

42 فروش
59,000 ریال
42 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟