دانلود پایان نامه رشته اقتصاد بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

 

چکیده:

 

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.در این پایان نامه به بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها خواهیم پرداخت.

 

کلمات کلیدی:
نقدینگی
ریسک نقدینگی
مدیریت نقدینگی در بانکها

 

مقدمه:

 

نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(روز،۱۹۹۹، ۷۳۹) . نقدینگی کیفیت دارایی است که آنرا به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌کند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد(رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۲۵) . در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یک مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۷) .

 

در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است که علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.

 

این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین کرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌کنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و  مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، ۱۳۸۱، ۶۴و۶۵)۱.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است که بانک را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یک مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفکیک شود.

 

مدیریت یک مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را کنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممکن است سیاست میزان نقدینگی کم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد که وابسته به میزان ریسک‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده – بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را کمینه کند بدین طریق که وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری کند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناکافی در زمان لازم، ریسک نرخ بازده و شاید ریسک اعتباری از عواقب این کار خواهد بود. در مقابل امکان دارد که مدیر مالی ریسک نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده کمینه نماید. لیکن سود و عایدی کمتری بالطبع خواهد داشت(روز،۱۹۸۰،۲۸۴) .

 

فهرست مطالب

 

– مقدمه
-نقدینگی در بانک
— نقدینگی دارایی ها:
— روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
— مدل های نقدینگی
— مدل دوره  نگهداری
— مدل ویلیام بومول
— مدل میلر و اور
— مدل برانک
— مدل استون
— مدل وایت و نورمن
— مدل تقاضا برای پول بانک
— مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
— مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
— مدل مدیریت پول
— مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
— مدیریت نقدینگی
— مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
— چارچوب مدیریت نقدینگی
— مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
— اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
— مدیریت دسترسی به بازار
— برنامه ریزی احتیاطی
— وظایف مدیر نقدینگی
— خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
— خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
—- تئوری وام تجاری
—- تئوری تبدیل پذیری
—- تئوری درآمد مورد انتظار
—- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
—- ویژگی های دارایی های نقد
— خط مشی مدیریت بدهی ها
— روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
— عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
— انواع نیازهای نقدینگی
— نیاز نقدینگی سپرده گذاران
— نیاز نقدینگی وام گیرندگان
— ذخیره قانونی
—  تقاضا و تأمین نقدینگی
— اولویت های تخصیص منابع
— ذخایر اولیه
— ذخایر ثانویه
— ذخایر ثالثیه
—- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
—- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
—- روش انتخاب اوراق بهادار
— مدیریت منابع بانک ها
—  روش ادغام وجوه
— روش تبدیل وجوه
—  روش برنامه ریزی خطی
—  مدیریت تعهدات
—- مدیریت تعهدات نقدینگی
—- مدیریت تعهدات جامع
—  فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
— پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
— پردازش برنامه ریزی نقدینگی
—- بودجه بندی نقدینگی
—- پیش بینی جریان نقدینگی
—- کنترل جریان نقدینگی
— پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
—- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
—- پیشبینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی
— پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
— سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
— دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی
— انواع ریسک در بانک ها
— ریسک عملیاتی
— ریسک اعتباری
— ریسک بازار
— ریسک قانونی
— ریسک نقدینگی
— ابعاد ریسک نقدینگی
— ریسک تامین مالی
— ریسک زمان
— ریسک تعهدات
— شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی
— مدیریت ریسک و نقدینگی
— مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی
— موانع بانکداری اسلامی
— نقش بانکهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور

منابع

 

قیمت فایل ۳۱,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته اقتصاد بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...