دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۱, ۱۳۹۵)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

 

(مطالعه موردی:شرکت سهامی بیمه ایران)
*قابل استفاده برای رشته فناوری اطلاعات
*آپدیت ششم با ۱۴ صفحه با عنوان مدلی جامع برای تبین تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی باز بصورت رایگان اضافه شد:)
آپدیتهای قبلی:
۱.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان ۷ صفحه
۲.تاثیر آی تی بر ساختار نیروی کار و ساختار مشاغل ۲۱ صفحه
۳.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در دولت الکترونیک و تاثیر آن در شکل گیری سازمان های الکترونیک ۱۷ صفحه
۴.پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز ۴ صفحه
۵.تشریح کامل شرکت سهامی بیمه ایران ۴۵۰ صفحه
*تعداد کل صفحات:۲۱۰ صفحه اولیه + ۵۱۳ صفحه آپدیت

 

چکیده:

 

ظهور فناوری عملیات در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم موجب بروز سازمان هایی با دیوانسالاری گسترده و سطوح سلسله مراتبی بلند شده است. ساختارهای سلسله مراتبی زمان یاد شده محصول نیازهای بوجود آمده انقلاب صنعتی بوده, و توانسته است جوابگوی نیازهای مذکور باشد؛ اما آیا این گونه ساختارها می توانند پاسخگوی شرایط جدید و تغییرات عمده ای باشند که در دهه های اخر قرن بیستم بوجود آمده است؟ (که یکی از مهم ترین آن ها ظهور فناوری پیشرفته اطلاعات است)؛صرف نظر از برخی اظهار نظرها که فناوری اطلاعات را عامل تقویت کننده دیوانسالاری های وزارتخانه ای به عنوان قفس های آهنین مدرنیته می دانند و بر این باورند که این قفس جای خود را به فیبرها، شبکه ها و تراشه های رایانه ای می دهد (دانایی فرد،۱۳۸۳،ص۶۷)، اما به باور بسیاری از صاحبنظران از جمله ای پرت[۱]،
فن‌آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه‌ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می‌کنند. بهره‌گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته‌ها بکار گرفته شوند.
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره‌گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای کشور ما جهت استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی که احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می‌گذارند آگاهی یافته و با چشمانی کاملاً باز فن‌آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان کرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت کاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از کاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد که: کاربرد فن‌آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟

 

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات
ساختار سازمانی
شرکت سهامی بیمه ایران
اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

 

مقدمه:

 

سارمان ها دارای ساختارهایی می باشند تا بر آن اساس فعالیت های کارکنان خود را هماهنگ نمایند. ساختار سازمانی(Organization Structure)، در نمودار سازمانی جلوه می کند و نماینگر سلسله مراتب اداری و حیطه کنترل مدیران بوده، همچنین گروه بندی کارکنان در واحدها را نشان می دهد و ارتباط و تعامل آن ها را تعیین می کند.معمولاً ساختارهای سازمانی را می توان در یکی از دو الگوی مکانیکی(Mechanistic)  و ارگانیک(Organic) قرار داد. الگوی مکانیکی مبین سازمانی پیچیده، متمرکز و رسمی است که از انعطاف پذیری کمی برخوردار است. در این حالت سازمان دارای یک شبکه محدود اطلاعاتی است که معمولاً از رده های بالایی سازمان به پایین جریان می یابد. الگوی ارگانیک مبین سازمانی با درجه اعطاف بالا، غیر رسمی و غیر متمرکز است. در این حالت افراد زیادی در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت دارند.
در دنیای امروز اطلاع رسانی بعنوان مجموعه‌ای از روشها و ابزارهای که ذخیره‌سازی، سازماندهی، پردازش و بازیابی اطلاعات را در ابعاد گوناگون محقق می‌سازد به منزله یک سرمایه ملی درآمده است و در حکم پشتوانه‌ای برای نیل به اهداف توسعه که نهایتاً پیشرفتهای صنعتی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. مجموعه این ابزارهایی که منجر به ذخیره‌سازی، سازماندهی، پردازش و بازیافت اطلاعات در دنیای امروز شده‌اند فناوری اطلاعاتی می‌باشد. و از زمان مطرح شدن این قضیه بیش از چند دهه نمی‌گذرد چرا که تمایل و نیاز به استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی جدید بصورت موجی فراگیر در آمده است و مدیران و سازمانهای کشورها از جمله کشورمان ایران را نیز متاثر ساخته است.
آنچه که تا چند سال قبل بعنوان یک مزیت رقابتی محسوب می‌شد امروزه بعنوان یکی نیاز رقابتی مطرح می‌باشد و از حالت انحصاری که در قبل داشت بیرون آمده و در اختیار همگان قرار گرفته است. نکته قابل توجه در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در سازمانهای کشورهای در حال توسعه مساله کنترل معدودی از کشورهای در حال توسعه بر فناوریهای جدید و نیاز به منابع مالی هنگفت در اجرای تحقیقات مرتبط با فناوریهای اطلاعات می‌باشد که سبب گشته تا پیشرفتهای حاصله در این زمینه مبتنی بر نیازهای کشورهای در حال توسعه نباشد. با این وجود این کشورها برای ورود به عرصه رقابت جهانی و دنیای فراصنعتی ناگزیر به بهره‌گیری از فناوریهای اطلاعاتی جدید بوده و هیچ‌گونه سستی در این زمینه توجیه پذیر نخواهد بود با توجه به هزینه‌بر بودن ابزارها و تکنیکهای مربوط به کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ضعف مالی کشورهای در حال توسعه آگاه نمودن مدیران سازمانها در این کشورها از اثرات فناوری اطلاعات بیش از پیش ضرورت می‌یابد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که خرید و هزینه‌های مربوط به ابزارها و وسایل فناوریهای اطلاعاتی و رایانه‌های پیشرفته تعیین کننده تحول و پیشرفت و توسعه سازمانی نیست و آنچه اهمیت دارد چگونگی میزان کاربرد این فناوریها در سازمانهاست لذا در این پژوهش در پی آنیم تا این بینش را فراروی مدیران قرار دهیم که اثرات ناشی از کاربرد این فناوریهای اطلاعاتی بر ساختار سازمانی (ابعاد ساختار سازمانی) چگونه خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: معرفی تحقیق ۳

 

مقدمه: ۵
تعریف موضوع: ۶
بیان مساله: ۸
اهداف تحقیق: ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۰
فرضیات تحقیق: ۱۲
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق ۱۲
– فناوری اطلاعات: ۱۲
– پیچیدگی: ۱۳
– رسمیت: ۱۳
– تمرکز: ۱۴
نسبت‌های پرسنلی: ۱۴

 

فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق ۱۵

 

قسمت اول:فن‌آوری اطلاعات ۱۶
مقدمه: ۱۷
تکنولوژی (فن‌آوری) : ۱۹
۱- پژوهش وود وارد: ۲۲
۳ ـ مطالعات جیمز تامپسون: ۲۶
تعریف فن‌آوری اطلاعات: ۲۸
تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: ۳۰
مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: ۳۷
معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: ۳۸
ـ کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: ۴۱
ب) کاربرد اطلاعاتی: ۴۲
ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: ۴۳
خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: ۴۴
۲ ـ بیمارستان کینگستون: ۴۵
سیستم اطلاعات چیست؟ ۴۶
سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: ۵۰
۱ ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 50
سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌کند: ۵۱
ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: ۵۳
خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: ۵۳
ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: ۵۵
معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: ۵۶
سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 57
سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 60
سیستمهای کارهای دانش‌بر KWS : 61
سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: ۶۳
مزایای فن‌آوری اطلاعات: ۶۶
محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: ۶۷
قسمت دوم:سازمان و ساختار سازمانی ۶۹
مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» ۷۰
نگاهی به تعاریف سازمان: ۷۱
ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: ۷۲
سازماندهی (Organizing): 78
۱- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. ۷۹
۳- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) ۸۵
۴- سازماندهی بر مبنای زمان: ۸۷
۶- سازمان مبتنی بر بازار: ۹۰
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: ۹۴
ابعاد ساختاری: ۱۰۲
فنون رسمی سازی: ۱۰۵
نسبتهای پرسنلی: ۱۱۲
فرهنگ چه می‌کند؟ ۱۲۱
قسمت سوم:پیشینه تحقیق ۱۲۳
پیشینه تحقیق: ۱۲۴
الف) تحقیقات خارج از کشور: ۱۲۴
۱- بررسی و پژوهش اسمیت ۱۲۴
بررسی و پژوهش ویگاند: ۱۲۵
تحقیق فیفرولبلباسی: ۱۲۶
تحقیقات تریست و بمفورد: ۱۲۸
ب) تحقیقات انجام شده در ایران: ۱۲۹
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: ۱۳۲
قسمت چهارم:- ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ، ۱۳۴
بیمه چیست؟ ۱۳۵
نگاهی به بیمه ایران: ۱۳۵
معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران: ۱۳۷

 

فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق » ۱۴۴

 

مقدمه: ۱۴۵
جامعه آماری مورد مطالعه: ۱۴۵
روش جمع‌آوری اطلاعات: ۱۴۵
ابزار اندازه‌گیری: (معرفی پرسشنامه) ۱۴۷
– تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه: ۱۴۹

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » ۱۵۱

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۵۲
الف) توزیع فراوانی‌های مشاهده شده: ۱۵۲
۱- اطلاعات جمعیت شناختی: ۱۵۲
نمودار میزان استفاده از سیستم پشتیبانی از مدیران ارشد ۱۵۷
ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل: ۱۶۷
تعریف شاخصها: ۱۶۸
ضریب چولگی: ۱۶۸
معرفی ضریب همبستگی پیرسون ۱۷۶

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق ۱۸۵

 

مقدمه: ۱۸۶
مروری بر ابعاد IT: 187
نتیجه‌گیری از فرضیه اول: ۱۸۸
نتیجه‌گیری از فرضیه دوم: ۱۸۹
نتیجه‌گیری از فرضیه‌ سوم: ۱۹۰
نتیجه‌گیری از فرضیه چهارم: ۱۹۱
پیشنهادات تحقیق: ۱۹۲
الف: پیشنهاد برای سازمان : ۱۹۲
ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: ۱۹۵

 

قیمت فایل ۱۷۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

32 فروش
59,000 ریال
32 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

24 فروش
49,000 ریال
24 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

21 فروش
69,000 ریال
21 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟