دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران (مطالعه موردی:استانداری گیلان)

 

مقدمه:

 

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .اغلب مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهایی قدرت ، سیاست ها ، اختلافات شخصی و تاریخچه سازمانی است . رهبرانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند . تصمیماتی به مراتب بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هشتند ( گاروین ، ص 64:2001)

 

در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است .

 

در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را به کارمی گیرد اما فردی که در فرایند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری گذارند . موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود.

 

سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سزد .امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانها تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کار آمد ساخته و سیستم های اطلاعات مدیریت ، پدیده ی است که می توان آن را مشخص گذار از مدیریت سنتی به مدیریت « موثر جدید » دانست .مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان ، به کسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با « آزمون و خطا » روشهای مورد نظر را تجزیه می کردند . شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد معدودی افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده می شدند ، محدود می گشت و گاه نفوذ در این گونه شبکه های اطلاعاتی ، امکان خطی دهی به مدیران را فراهم می ساخت .

 

کلمات کلیدی:
مدیران استانداری
بهبود تصمیم گیری مدیران
سیستم اتوماسیون اداری

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم باراههایی که به آینده می سا زیم .مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).تغییر و تحولات بین المللی وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمی آینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد.

 

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنتارل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی ر ود .

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه ………………………………….3
2-1 تبیین موضوع تحقیق……………….4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……….6
4-1 اهداف تحقیق ……………………….7
1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………….7
2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………….8
5-1 سوالات تحقیق ………………………8
1-5-1سوالات اصلی ……………………8
2-5-1سوالات فرعی ……………………8
6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………….8
7-1 متغیر های تحقیق …………………..8
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………..9
خلاصه فصل ………………………..12

 

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

مقدمه .14
1-2 تصمیم گیری در سازمانها………14
2-2 مدیریت در قرن 21………………16
3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………19
4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………..20
5-2 چرخه حیات سیستم………………………………… ……………………22
6-2 اطلاعات …………… ……………… 22
7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. …….24
8-2 سیستم های اطلاعاتی……………..24
9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی25
10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…..26
11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی … 25
12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………27
13-2 طرح ریزی سازمان………………28
14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………….29
15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………….. 33
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………..36
17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت .37
18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………37
19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی..37
20-2 سیستم های میان سازمانی ………38
21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …..38
22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………..38
23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………..39
24-2 سیستم پردازش معاملات ………40
25-2 هوش مصنوعی …………………..40
26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………43
27-2 سیستم کارکنان دانشی………….44
28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………….45
29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی…45
30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……46
31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………..47
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………… 47
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………. 48
34-2اتوماسیون  اداری…………………49
35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………….. ………..49
36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………..50
37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………..51
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………52
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …..52
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………….54
41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………..55
42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………….56
43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …..59
44-2 خود کار سازی ………………..60
45-2 ضرورت تفکر برای آینده …..61
46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……….61
47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………63
48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………….64
49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …64
50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……65
51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………65
خلاصه فصل . …………………………….71

 

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 

1-3 مقدمه ………………………………73
2-3 روش تحقیق ………………………73
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق
4-3 نمونه و نمونه گیری……………..75
5-3 برآورد حجم نمونه ……………..75
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات …75
1-6-3 مصاحبه …………………..75
2-6-3  پرسشنامه ………………….75
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………77
8-3 خلاصه فصل ……………………..79

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

 

1-4 مقدمه ……………………………81
2-4  داده ……………………………..81
3-4  اطلاعات ……………………….81
4-4 سیستم های پردازش …………83
5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………83
6-4 جامعه آماری تحقیق …………84
تجزیه و تحلیل اطلاعات …….94-84

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

 

مقدمه ……………………………………96
2-5 نتایج تحقیق …………………….97
3-5 پیشنهادات ………………………97
محدودیت  ها ……………………………..98
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی …………………………..99
منابع انگلیسی………………………102
پرسشنامه …………………………….103

 

قیمت فایل 127,000 تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...