دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی اشتغال زنان و بررسی دیدگاه های متفاوت در این باره

 

*قابل استفاده برای رشته های اقتصاد،مدیریت،حقوق و روانشناسی

 

چکیده:

 

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.

 

با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

 

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

 

پایان نامه حاضر با بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های متفاوت بصورت کامل به این موضوع پرداخته است.اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و موانع موجود در ابتدا بررسی شده اند و در ادامه اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی آمده است.در آخر نیز در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و حقوق سیاسی زنان نیز صحبت شده است.

 

کلمات کلیدی:
اشتغال زنان
موانع اشتغال زنان
اشتغال زنان از نگاه اسلام
اشتغال زنان از نگاه اسناد بین المللی
اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

 

فهرست مطالب

 

چکیده  ۱
مقدمه ۲

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

 

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار  ۱۱
بند اول- اشتغال زنان در دنیا  ۱۴
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا  ۱۴
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف  ۱۹
بند دوم- اشتغال زنان درایران  ۲۳
الف – میزان اشتغال زنان در ایران ۲۳
ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف  ۲۶

 

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان  ۳۰
بند اول- موانع اجتماعی  ۳۱
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی ۳۱
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی ۳۲
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی  ۳۴
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۵
بند دوم- موانع فرهنگی   ۳۶
الف – موانع آموزشی  ۳۶
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان  ۳۸
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط  ۳۹
بند سوم- موانع اقتصادی  ۴۰
الف – رکود اقتصادی  ۴۰
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان ۴۰
ج – اختلاف دستمزد  ۴۱

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

 

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام  ۴۳
بند اول- کار در اسلام  ۴۴
الف – کار درآیات قرآن کریم  ۴۴
ب- کار در سنت وروایات  ۴۶
ج – کار از دیدگاه فقهی ۴۸
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان  ۴۹
الف – اشتغال زنان درقرآن  ۴۹
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات ۵۱
ج – اشتغال زنان در فقه  ۵۴
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی   ۵۶
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی  ۵۸

 

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی  ۵۹

 

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار  ۶۰
الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱» ۶۱
ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰» ۶۲
ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲»‌ ۶۲
د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳» ۶۳
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر  ۶۵
الف – منشور سازمان ملل متحد ۶۵
ب – اعلامیه های حقوق بشر  ۶۵
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر  ۶۵
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر  ۶۶
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر ۶۷
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی  ۶۷
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ۶۷
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر  ۶۸
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  ۶۸
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان  ۷۰

 

قیمت فایل ۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته علوم اجتماعی اشتغال زنان و بررسی دیدگاه های متفاوت در این باره

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...