آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن

 

تعاریف

 

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین

 

بخش اول :‌کلیات

 

۱- هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد
۲- دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه کارگاه ها مشمول قانون کار که ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداکثر ۱۰۰۰ ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است .
۳- حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ فاز ۳۸۰  ولت تعیین گردیده و همین مقدار برای مدارهای با ولتاژ فاز حداکثر ۱۰۰۰ ولت نیاز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرایط خاصی که ایجاد اتصال زمین مؤثر با مقاومت کل سیستم ( دو اهم ) امکان پذیر نباشد باید مجوز لازم در این مورد ازوزارت کار اخذ گردد.

۴- رعایت کلیه مقررات این آیین نامه الزامی بوده و عدم اجرای موارد پیش بینی شده یا انجام نیمه کاره آنها سبب بی اثر شدن و در نتیجه کل سیستم ایمنی مربوطه خواهد گردید.

 

بخش دوم – تعاریف

 

واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد:
۱- تجهیزات الکتریکی – مصالح و تجهیزاتی که برای تولید ، تبدیل و یا مصرف انرژی الکتریکی به کار می روند از قبیل مولدها ، موتورهای برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه های برقی ، دستگاه های اندازه گیری ، وسایل حفاظتی و مصالح الکتریکی .
۲- تأسیسات الکتریکی – هر نوع ترکیبی از وسایل و مصالح به هم پیوسته الکتریکی در محل یا فضای معین
۳- مدار الکتریکی ( مدار ) ترکیبی از وسایل و واسطه ها که جریان الکتریکی می تواند از آنها عبور نماید .
۴- قسمت برقدار – هر سیم یا هادی که در شرایط عادی تحت ولتاژ الکتریکی  باشد
۵- بدنه هادی – قسمتی که به سادگی در دسترس بوده و در حالت عادی برقدار نمی باشد ولی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود .
۶- قسمت های بیگانه – هادی زمین شده یا قسمت هادی که جزئی از تأسیسات الکتریکی را تشکیل نداده باشد ( نظیر اسکلت فلزی ساختمان ها ، لوله های فلزی ، گاز ، آب و حرارت مرکزی و غیره )
۷- هادی حفاظتی – هادی هایی که  از آن در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی هنگام بروز اتصالی استفاده شده و بدنه های هادی را به قسمت های زیر وصل می نماید :

– بدنه های هادی دیگر
– قسمت های هادی بیگانه
– الکترود زمین برق دار زمین شده

۸- هادی خنثی – هادی ای که به نقطه خنثی وصل بوده و به منظورانتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده می شود
۹- الکترود زمین – یک یا چند قطعه هادی که به منظور برقراری ارتباط الکتریکی سیستم یا جرم کلی زمین ، در خاک مدفون شده باشد .
۱۰- الکترودهای زمین مستقل از نظر الکتریکی – الکترودهایی هستند که فواصل آنها از یکدیگر به قدری است که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از آنها ولتاژ الکترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار نگیرند .

۱۱- مقادیر اسمی ( جریان ، توان ، سطح مقطع ..)
الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مکانیکی ، مقدار اسمی مشخص کننده کمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .
ب) در مورد کمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره که مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی کمیتی است که در اثر آن دما و تنش های مکانیکی یا الکترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف کننده دیگر در شرایط متعارفی محیط کار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.

۱۲- جریان اتصال کوتاه – اضافه جریانی است که در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع کار عادی از طریق امپدانسی بسیار کوچک بوجود آمده باشد .
۱۳- جریان اتصالی – جریانی است که به زمین جاری می شود .
۱۴- جریان اتصالی به زمین – جریان اتصالی است که به زمین جاری می شود
۱۵- جریان احتمالی اتصال کوتاه – جریانی است که احتمال بروز آن در اثر اتصال کوتاه در یک نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .
۱۶- جریان برق گرفتگی (‌جریانی که از نظر پاتوفیزیولوی خطرناک است )

 

فهرست

 

فصل اول :‌ ۲
تعاریف ۲
بخش اول :‌کلیات ۲
فصل دوم : ۷
فصل سوم: ۱۱
زمین کردن ۱۱
اساس زمین کردن : ۱۱
اتصال زمین : ۱۱
فصل چهارم : نرم ها و استانداردها ۱۴
فصل پنجم : احداث چاه زمین ۱۵
ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین : ۱۵
احداث چاه زمین ۱۶
اتصالهای زمین به صفحه مسی ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود: ۱۷
فصل ششم :زمین در سیستم TI , TT, TN 23
انواع سیستم های توزیع نیروی برق ۲۳
به طور کلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است : ۲۳
سیستم TN-S: 25
سیستم TN-C: 25
سیستم TN-C-S : 25
شکل : انواع مختلف سیم TN 26
فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین ۳۱
۷-۱-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز ۳۱
۷-۱-۱- مقاومت زمین حفاظتی برای  تأسیسات بزرگتر از ۱kv 31
در این رابطه : ۳۲
۷-۱-۳- زمین کردن تأسیسات همسطح کننده ها ۳۳
۷-۱-۴- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT 34
۷-۱-۵-مقاومت زمین حفاظتی (‌بدنه ) RA در سیستم IT 36
جریان کاپاسیتیو: ۳۷
فصل هشتم: انواع زمین کننده ها ۳۸
فصل نهم :تعیین و  انتحاب میل زمین ۴۶
۹-۱- نوع فلز میل زمین : ۴۶
فولاد روی اندود : ۴۶
۹-۲- حداقل ابعاد میل زمین ۴۶
سیم طنابی فولادی با پوشش سربی: ۴۹
فولاد با روکش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الکترولیتی : ۵۰
۹-۴- روش حفاظت در مقابل خورندگی : ۵۲
فصل دهم :تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین ۵۵
جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم : ۵۵
فصل یازدهم : مشخصات وانتخاب سیم زمین ۶۲
فصل دوازدهم :زمین کردن در تأسیسات الکتریکی ۶۶
زمین الکتریکی  و زمین حفاظتی در تأسیسات  فشار قوی : ۶۶
۱۲-۳-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف ۷۰

 

قیمت فایل ۲۳,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...