سنجش اولیه اثر طرح های برق آبی بر کیفیت آب رودخانه

 

چکیده

 

در این مقاله پدیده های لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در داخل مخزن مورد بررسی قرار گرفته و ورشهای تجربی  موجود برای برآورد اولیه وقوع این پدیده ها ارایه شده است . در ادامه ، این قواعد و روابط تجربی برای سدهای برقابی در دست مطالعه کشور به کار گرفته شده و احتمال وقوع لایه بندی حرارتی و نوع آن در آنها تعیین شده است . نتایج برآوردهای حاصل از قواعد فوق نشان می دهد که غالب طرحهای برقابی پس از احداث و آبگیری دچار پدیده لایه بندی حرارتی خواهند شد .

 

کلمات کلیدی:

لایه بندی حرارتی
تغذیه گرایی
ترموکلاین

 

مقدمه :

 

احداث سد برروی رودخانه و مسدود شدن جریان اب می تواند سو بر کیفیت آب رودخانه داشته باشد آب در حال جریان، تحت تأثیر فرآیندهایی چون هواگیری((reaerationتنفس سلولی و اختلاط و.. از کیفیت تقریباً یکنواختی برخوردار است . پس از انسداد جریان ، فرآیندهای مختلف فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی می توانند بر کیفیت آب مخزن و در نتیجه آب رها شده به پایین دست موثر باشند . از عوامل اصلی موثر بر کیفیت آب پایین دست را می توان نحوه بهره برداری از مخزن ، چگونگی تخلیه ورقوم آبگیری نام برد .

 

فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی موثر بر کیفیت اب که می توان آنها را تحت عنوان کلی فرآیندهیا لیمنولوژیکی آورد تحت تأثیر برخی شرایط فیزیکی سد و محیط زیست هستند .
از جمله عوامل فیزیکی فوق می توان اقلیم ، شکل مخزن ، کمیت و کیفیت جریان ورودی و کاربری اراضی در حوزه آبریز سد را نام برد بنابراین برای ارزیابی دقیق اثر یک سد برروی کیفیت آب پایین دست باید اطلاع کاملی از چگونگی اثر شرایط فیزیکی سد و محیط برفرآیندهای لیمنولوژیکی داشت که این امور درمراحل مقدماتی مطالعات ( خصوصاًدر کشور ما به علت نقصان اطلاعات کیفیت آب ) مشکل است .

 

بنابراین در این مرحله از مطالعات به منظور ارزیابی اولیه داشتن یک تصویر کلی از وضع موجود و یا رایط قابل انتظار در پایین دست می توان از قواعد و مفاهیم کلی استفاده نمود . با انجام این روش و استفاده از مفاهیم توان برنامه دقیق تری جهت انجام نمونه برداری و آزمایشات کیفی آب تنظیم نمود .

 

فهرست

 

چکیده ۱
کلمات کلیدی: ۱
مقدمه : ۲
تغذیه گرایی Eutrophication 3
۳- کاربرد قوائد عمومی و احتمال بروز خطا ۵
۳-۱- باد ۵
۳-۲- شرایط جریان ۷
۳-۳- شکل مخزن ۷
۳-۴- اقلیم و فعالیتهای حوضه آبریز ۸
۳-۵- جمعیت ۸
۴-نتیجه گیری و پیشنهادها ۸

 

قیمت فایل ۳,۵۰۰ تومان

 

خرید آنلاین مقاله سنجش اولیه اثر طرح های برق آبی بر کیفیت آب رودخانه

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما