دانلود مقاله تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۲۷, ۱۳۹۴)

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران)

 

چکیده

 

عصر اطلاعات و ارتباطات و ظهور جامعه شبکه ای سرآغاز دگرگونی های همه جانبه در ابعاد و عرصه های مختلف حیات امروزی بشر است . با توجه به حضور در این عصر،آنچه توجه هم ه ی شرکت ها و سازمان ها را به خود جلب کرده است، سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری حاصل از آن است . از ای نرو شرکت ها تلاش میکنند حتی الامکان از فن آوری اطلاعات و ارتباطات بهره برداری کنند، اما حقیقت این است که بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده در مورد فن آوری اطلاعات و ارتباطات ب هویژه در برخی از کشورها از جمله ایران، آن گونه که انتظار می رود؛ بهره وری نداشته است.

 

در حالیکه سازمان ها هزینه های زیادی برای خودکار کردن جریان اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار خود صرف می کنند، درصد کمی از آن ها از افزایش بازده خود، به لحاظ افزایش رضایت مشتریان، کاهش زمان انجام امور و هزینه های آن، ابراز رضایت می کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی بهره وری اجرای اتوماسیون اداری در شرکت ملی حفاری ایران صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و نمونه مورد بررسی شامل ۱۶۴ نفر از مدیران و کارکنان شرکت است که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری،تدوین ادبیات تحقیق، شناسایی شاخص ها و تعاریف عملیاتی آن ها از روش مطالعه ی کتابخانه ای و مصاحبه با اسا تید و صاحب نظران استفاده شد و در جمع آوری اطلاعات جهت پاسخ گویی به سوالات تحقیق، از پرسشنامه استفاده گردید .

 

پرسشنامه این تحقیق مشتمل بر ۳۰ سؤال بسته است که به صورت دو طرفه طراحی شد و یک سؤال باز در انتها برای پرسشنامه مقدار SPSS آورده شد . هم چنین ضریب پایایی محاسبه شده با نرم افزار ۰/۹۲۷۹ می باشد. یافتههای به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بهره وری شرکت پس از اجرای اتوماسیون اداری افزایش یافته است . و با توجه به گستردگی و اهمیت شرکت ملی حفاری ایران یافته ها و پیشنهادهای این تحقیق می تواند دست اندرکاران را در افزایش بهره وری نیروی انسانی کمک نماید که حمایت شرکت از این مطالعه در همین راستاست.

 

واژگان کلیدی:
بهره وری
اثربخشی
سیستم اتوماسیون اداری
فن آوری اطلاعات و ارتباطات
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

مقدمه

 

امروزه محیط های کسب و کار با چالش های گوناگونی از قبیل؛ گسترده تر شدن تعاملات درونی و بیرونی سازمان، نیاز به ارتباط بیشتر واحدهای سازمانی و ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها مواجهند و مدیران سازمان ها نیاز دارند که با توجه به توانایی و محدودیت های بودجه ای خود، با سرعت و دقت بیشتری، روند انجام امور را نظارت و پ یگیری نمایند. در سال های اخیر، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و شاخه های وابسته به آن،راهحلهای مختلفی را از این جنبه فرا روی محیط های کسب و کار قرار داده است . در این میان سیستم های اطلاعاتی مدیریت  به عنوان یکی از ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین و کارآترین راه حل ها برای تسهیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان ها است و یکی از پر کاربردترین انواع سیستمهای اطلاعاتی در زمینه گردش اطلاعات در سازمان، سیستم های اتوماسیون اداری می باشند . در این سیستم ها گردش اطلاعات مکتوب و مکاتبات اداری در سازمان ، مورد توجه قرار می گیرند و به طور معمول دارای ابزارهای ارتباطی متعددی جهت ارسال و دریافت نامه ها و مکاتبات؛ ارسال و دریافت دستورات اداری، پیام های شخصی و فوری و ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی داخل و خارج سازمان است.

 

از سوی دیگر به کارگیری وسیع رایانه در انجام کار اداری و هم چنین در نظر گرفتن پیشرفتهای عمده حاصله در زمینه اتوماسیون اداری، به عنوان کاربردی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نیز توجه به نقش و اثر این دو در کاهش ضریب اتلاف وقت،انرژی و هزینه های انجام امور، همراه با افزایش میزان دقت و صحت عم لیات و جدید بودن چنین تحولاتی در سازمان های کشور، تلاش و اهتمام جدی را در خصوص بررسی و پرداختن به اثرات این نوع فن آوریها در سطح خرد (سازمانها) و کلان (جامعه) میطلبد. چرا که عدم توفیق در ایجاد، پیاده سازی و بهره برداری مناسب از چنین سیستم هایی، بدون مطالعه نقش و اثرات پیاده سازی آن، تنها هزینه هنگفتی جهت ایجاد آن ها بر دوش سازمانها قرار خواهد داد . بنابراین ب ه کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات بویژه اتوماسیون اداری در سازمان ها، که بررسی بهره وری آن بر عهده این تحقیق است هنگامی مفید خواهد بود که با افزایش بهرهوری همراه باشد.

 

قیمت فایل ۱۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.