دانلود مقاله بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاکسازی خاکهای آلوده به کروم

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۲۷, ۱۳۹۶)

بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاکسازی خاکهای آلوده به کروم

هدف از این مقاله بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاکسازی خاکهای آلوده به کروم می باشد

چکیده

با افزایش جمعیت، گسترش صنعت و دخالتهای نادرست انسان روز به روز بر آلودگیهای محیط زیست افزوده می شود. از جمله این آلودگیها، آلودگی خاک می باشد که از عوامل مهم ایجاد آن می توان به فلزات سنگین و افزایش آنها در خاک اشاره نمود به نحوی که با ورود به زنجیره های غذایی و تجمع زیستی باعث بروز مشکلات و بیماریهای مختلفی در انسان و دام می-شوند. در این تحقیق میزان جذب عنصر کروم در خاک بوسیله گونه های درختی کاج الداریکا، سرو نقره ای، اقاقیا و زبان گنجشک در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

برای این منظور در رویشگاههای آلوده و شاهد، نمونه برداری از برگها و ریشه های سطحی درختان در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در ۳ تکرار صورت پذیرفت و میزان غلظت کروم موجود در هر یک از نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان غلظت کروم در برگ درختان کاج الداریکا و ریشه درختان زبان گنجشک بیشتر از سایر گونه ها بوده است. همچنین در بین گونه های مورد مطالعه، درختان کاج الداریکا و سرو نقره ای بیشترین غلظت کروم را در اندام هوایی و بیشترین ضریب انتقال از اندام زیر زمینی به اندام هوایی را دارا بوده اند.

واژه های کلیدی:

هایپراکیمولاتور

آلودگی خاک

کروم

کاج الداریکا

سرو نقره ای

اقاقیا

زبان گنجشک

مقدمه 

خاک لایه بسیار نازکی از کره زمین را تشکیل می دهد که وجود و تغذیه موجودات زنده به آن وابسته است. خاکها علاوه بر نقشی که در تداوم حیات به عهده دارند در تکامل و حتی در پیدایش حیات نیز تأثیر عمده به جای گذاشته اند. خاک برای دفن بقایای آلوده کننده می تواند واسط بسیار سالم تری از هیدروسفر یا اتمسفر باشد به نحوی که خاک در مقایسه با آب توان بهتری برای اکسیده کردن و ابقای آلوده  کننده ها و انتقال آنها از زنجیره غذایی به خاک دارد (۵). استخراج زغال سنگ، تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی، آفت کشها، مواد رنگی و باتریها هر کدام به نحوی باعث آلودگی خاک به فلزات سنگین می شوند (۴).

میزان این فلزات در خاک تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون سنگ مادر، منابع آلاینده صنعتی، کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی و پسآب های صنعتی و شهری بوده که با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شرایط محیطی، روند تجمع و انباشت آنها در لایه های خاک متفاوت است. کروم عمدتاً در اثر خوردگی فلزات وارد خاک شده و از عوامل مؤثر بر پراکندگی آن در خاک می توان به نوع و سن خاک، غلظت در اتمسفر، جهت باد و نوع پوشش گیاهی اشاره نمود (۱). به منظور اصلاح و بهسازی خاکهای آلوده می توان از روشهای بیولوژیک استفاده نمود به نحوی که در این روش از گونه های گیاهی با توان بسیار بالای جذب و انباشت عناصر کمیاب استفاده می گردد. این گیاهان که موسوم با ابرانباشتگر هستند در مناطق آلوده به فلزات سنگین رشد کرده و مقادیر متنابهی از این فلزات نظیر سرب، روی، مس، کروم، نیکل و کادمیوم را جذب می نمایند (۵).

فهرست مطالب

چکیده۱

واژههای کلیدی۲

مقدمه۲

مواد و روشها۳

مشخصات منطقه مورد مطالعه۳

روش بررسی۴

نتایج۵

غلظت کروم در اتمسفر۵

نمودار۱٫ میزان غلظت کروم موجود در اتمسفر در ایستگاههای مورد مطالعه۶

غلظت کروم در خاک۶

جدول۱٫ مشخصات فیزیکی، شیمیایی و میزان غلظت کروم موجود در نمونه های خاک در رویشگاههای مورد مطالعه۶

غلظت کروم در اندام هوایی۷

نمودار۲٫ میزان غلظت کروم در برگ گونه های درختی در رویشگاههای مورد مطالعه۸

جدول۲٫ تجزیه واریانس غلظت کروم در برگ درختان تحت تأثیر رویشگاه و گونههای درختی۸

غلظت کروم در اندام زیرزمینی۸

نسبت غلظت کروم در اندام هوایی به زیرزمینی۱۰

بحث۱۰

منابع۱۱

 

قیمت فایل فقط ۹,۵۰۰ تومان

خرید آنلاین مقاله بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاکسازی خاکهای آلوده به کروم

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.