آلودگی صوتی در نیروگاه آبی

 

چکیده

 

صدا همواره یکی از مسائل قابل توجه در نیروگاهها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهای متفاوت وسایل نیروگاهی از نظر تولید شدت صوت متفاوت می باشد و از این رو پرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگونی روبه رو هستند که این خطرات با سه کمیت توان فرکانس صدا و زمان مواجهه صوت متناسب هستند. عوامل اول و دوم در حین کار نیروگاه تقریباً خارج از کنترل کادر بهره برداری می باشد پس تنها راه مقابله با اثرات سوء صدا کاهش زمان مواجهه با آن است که با اندازه گیری شدت صوت در قسمتهای مختلف نیروگاه زمان مجاز توقف در آن محلها را به کمک استاندارد های موجود می توان بدست آورد.

 

واژه های کلیدی:

فرکانس صدا
شدت صوت
زمان مواجهه صوت
ترازسنج صوت

 

فهرست

 

چکیده ۱
واژه های کلیدی: ۱
مقدمه : ۱
اثرات سوء صدا بر انسان ۲
اثر بر حس شنوایی: ۲
کری ها: ۲
صدمات فیزیولوژیکی : ۳
وسیله اندازه گیری صدا: ۴
استانداردهای صدا: ۴
سرو صدا در دستگاههای نیروگاه سد کرج ( امیر کبیر ) ۵
(AirCompressor ) کمپر سورهای هوا ۵
نمونه محاسبات : ۶
توربوپمپها: ۷
نمونه محاسبات : ۸
صدای شیرهای کنترل ۸
صدای ژنراتور ۱۱
بحث و نتیجه گیری ۱۲
منابع ۱۳
جدول ۱ – تصحیح باندهای هشتگانه برای صدای خروجی بوسیله کمپرسور ۱۳
جدول ۲- مقایسه مقادیر قدرت صدای محاسبه شده از طریق معادله با دستگاه سونومتر کلیه کمپرسورهای نیروگاه ۱۴
جدول ۳- فشار صدای یکنواخت در فاصله ۱ متر از پمپ ۱۵
جدول ۴- مقایسه مقادیر فشار صدای محاسبه شده از طریق معادله با دستگاه سونومتر کلیه پمپهای نیروگاه ۱۶
جدول۵-جهت تصحیح برای جتها ۱۷
جدول۶-باند هشتگانه تصحیح برای صدای ژنراتور ۱۸

 

قیمت فایل ۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین مقاله آلودگی صوتی در نیروگاه آبی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما