جزئیات محصول
نویسنده سازمان برنامه بودجه
زبان فارسی
صفحات 76
پسوند فایل: PDF
حجم فایل 1 MB
تاریخ انتشار ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
دسته بندی
دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱
1 امتیاز 4 ستاره

دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱

 

پیمان : 

 

پیمان ، مجموعه ای از اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقتنامه پیمان ، درج شده است .

 

شرایط خصوصی :

 

شرایط خصوصی ، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقص کند .

 

برنامه زمانی اجرای کار :

 

الف) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .

 

ب) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ، به تفصیل و در چهارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

 

کارفرما :

 

کارفرما ، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده ی پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمابندگان و جانشینهای فانونی کارفرما ، در حکم کارفرما میباشد .

 

پیمانکار :

 

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان

به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند .

 

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...