دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۱۷, ۱۳۹۵)

دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

 

*قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع‌پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است.

 

چکیده

 

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

 

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده ۳۲۲ همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده ۳۱۹ استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

 

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

 

کلمات کلیدی:

 

تعهد و مسولیت
حقوق بیمار
رابطه سببیت و تمیز سبب
مسوولیت قراردادی پزشک
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
مسوولیت پزشک در برابر بیمار

 

مقدمه

 

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.
با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

 

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

 

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۸
مقدمه ۹
۱- تبیین موضوع ۹
۲- سؤالات اصلی تحقیق ۱۲
۳- فرضیه‌های تحقیق ۱۲
۴-ضرورت و هدف تحقیق ۱۳
۵- پیشینه تحقیق ۱۴
۶- روش تحقیق ۱۴
۷- تقسیمات ۱۵

 

فصل اول : کلیات ۱۶

 

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری ۳۴
گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی ۳۸
مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک ۴۷

 

فصل دوم : قرارداد پزشکی ۵۲

 

ب : اعلام اراده ۵۹
۱-  رضایت مکتوب ۵۹
ج : توافق دو اراده ۶۲
۱- اراده بیمار ۶۲
۱- عقد اجاره اشخاص ۹۵
۲- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری ۹۸
گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی ۱۰۵
الف: شخصی بودن ۱۰۵
ب: لازم بودن نسبت به پزشک ۱۰۶
ج : مستمر بودن ۱۰۶
د : معاوضی بودن ۱۰۷
هـ : عهدی بودن ۱۰۸
و : رضایی بودن ۱۰۸
ز : مرتبط بودن با نظم عمومی ۱۰۸
ح : انسانی بودن ۱۰۹

 

فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشک ۱۱۰

 

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ۱۱۲
گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه ۱۱۷
الف: انتقال خون ۱۱۷
ب: اعضای مصنوعی ۱۱۹
ج : آزمایشات پزشکی ۱۲۱
د : جراحی زیبایی ۱۲۳
هـ: بیهوشی ۱۲۷
و: تضمین سلامتی بیمار ۱۳۰
گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۳
مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان ۱۳۶
گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان ۱۳۶
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد ۱۳۹
الف : اقاله ۱۳۹
ب : قوه قاهره ۱۴۰
ج : دعوت از پزشک دیگر ۱۴۰
د : عدم توانایی و تخصص ۱۴۱
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار ۱۴۲
و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر ۱۴۲
مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ۱۴۳
گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ۱۴۳
گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی ۱۴۸
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی ۱۵۵
الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ۱۵۶
ب : رعایت تعرفه‌‌های خدمات درمانی ۱۵۶
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی ۱۵۷
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه ۱۵۸
مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار ۱۶۰
گفتار اول : رضایت آگاهانه ۱۶۱
گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان ۱۶۷
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری ۱۶۷
ب : آگاه نمودن به معالجه ۱۶۹
ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه ۱۷۲
گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی ۱۷۴
الف : معیار آگاه سازی ۱۷۴
۱ – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای» ۱۷۴
۲– معیار فرد معقول ۱۷۵
۳ : معیار فردی یا معیار بیمار مدار ۱۷۵
ب : درجات آگاه سازی ۱۷۸
۱- شرایط ایجاد حالت اورژانس ۱۸۷
الف: وجود سر ۱۹۴
ب: شخصیت مرتکب ۱۹۴
ج : افشای سر ۱۹۵
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است ۱۹۶
و : حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی ۲۱۸
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی) ۲۲۰
الف : لزوم تقصیر پزشک ۲۲۰
ب : مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران ۲۳۱
ج : مفهوم و علل خطای پزشکی ۲۴۱
د : معیار خطای پزشکی ۲۴۳
۱- معیار شخصی ۲۴۴
۲- معیار نوعی ۲۴۵
۲-۱- رعایت برخی از شرائط داخلی ۲۴۶
۲-۲- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان) ۲۴۸
هـ : درجه خطای پزشکی ۲۵۲
مبحث دوم: ورود خسارت ۲۵۸
گفتار اول: اقسام خسارت ۲۵۹
ب : خسارت معنوی ۲۶۶
گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه ۲۶۹
الف: مسلم بودن خسارت ۲۶۹
ب: مستقیم بودن خسارت ۲۷۶
ج : جبران نشدن خسارت ۲۷۷
د: قابل پیش‌بینی بودن خسارت ۲۸۳
مبحث سوم : رابطه سببیت ۲۸۵
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب ۲۸۶
الف: مفهوم رابطه سببیت ۲۸۶
۱- نظریه برابری اسباب و شرایط ۲۹۱
۲- نظریه سبب مقدم در تاثیر ۲۹۱
۳- نظریه سبب متعارف ۲۹۳
گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک ۲۹۴
الف : قوه قاهره ۲۹۴
ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار ) ۲۹۹
مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قرار‌دادی (شرط برائت) ۳۱۹
نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: ۳۱۹
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) ۳۲۰
گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل) ۳۲۴
نتایج ۳۳۴
پیشنهادها ۳۳۹

 

فهرست منابع ۳۴۴

 

۱- منابع فارسی ۳۴۴
۲- منابع عربی ۳۵۳
الف – کتابهای عربی فقهی ۳۵۳
ب – کتابهای عربی حقوقی ۳۵۵
منابع انگلیسی ۳۵۷
Physician’s contractual responsibity toward patient 359
Abstract 359
Siavash Shojaporyan 359

 

قیمت فایل ۴۹۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

42 فروش
59,000 ریال
42 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟