جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 254
پسوند فایل: Doc
حجم فایل 341 KB
تاریخ انتشار ۲۵ آذر ۱۳۹۶
دسته بندی
حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها
1 امتیاز 2 ستاره

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

چکیده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد. می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.
کلمات کلیدی:

اختلافات دریایی

حل و فصل اختلافات دریایی

سازمان بین الملی دریانوردی

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها

نتیجه

رأى مثبت به « بسته به هم پیوسته » کنوانسیون، علاقه به تصویب متن کنوانسیون با « اجماع » در کنفرانس مونته گوبى با تأیید نظریه « معامله یکجا » که در کنوانسیون هاى بین المللى منجر به عدم امکان تفکیک پذیرى، یا تحدید و تعدیل تعهّدات به وسیله « حق شرط » مى شود و از نظر سیاسی کلیّت کنوانسیون را در معرض تصویب و اجرا یا عدم تصویب و عدم اجرا قرار مى دهد، همچنین امضاى آن نشان مى دهد ایران نسبت به این کنوانسیون موضع منفى نداشته ولى عدم تصویب کنوانسیون پس از ۲۶ سال نشان دهنده حساسیتهاى ایران نسبت به آن است.
به نظر مى رسد ارجاع اجبارى به روشهاى حقوقى حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون، حقّ عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى در دریاى سرزمینى، حقّ عبور ترانزیتى از تنگه ها و ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریا چهار مورد عمده مهم تردیدبرانگیز براى ایران است که به نظر مى رسد تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به تعویق انداخته است.
لیکن همانگونه که توضیح داده شد ایران اصولاً مشکلى با دادرسى قضایى بین المللى ندارد و مسأله اختلاف ارضى با امارات متحده عربى نیز قابل استثناشدن است. در مورد عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى نیز عملاً دولت ایران توانایى اعمال مقررات کنونى در لزوم اجازه قبلى را دارد و مسأله حق عبور ترانزیتى از تنگه ها نیز با رعایت ماده ۳۹ کنوانسیون مشکلى براى ایران ایجاد نخواهد کرد و تا زمانى که آمریکا عضو آن نیست نیز، کشتى ها و هواپیماهاى ایالات متحده و سایر کشورهاى غیرعضو مشمول این حق نخواهند شد و در نهایت تحدید حدود مناطق دریایى ایران در حال حاضر مغایرتى با کنوانسیون ندارد.حتّى در اکثر موارد قانون مناطق دریایى ایرانى منطبق بر کنوانسیون ۱۹۸۲ مى باشد.در نتیجه توصیه مى شود دولت ایران اوّلاً به تلاشهاى خود جهت تشکیل یک دادرسى قضایى بین المللى میان کشورهاى اسلامى ادامه دهد و ثانیاً با ارائه اعلامیه هاى تفسیرى دقیق، منطبق بر روح کنوانسیون، اقدام به تصویب آن نماید.

فهرست مطالب

چکیده۱
مقدمه۲
۱.اهمیت مسئله۲
۲.سوال اصلی وفرعی:۱۵
۳.ساختار تحقیق۱۶

فصل اول: کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲۱۷

۱-۱- مبحث اول: حقوق بین الملل دریاها۱۷
۱-۲- مبحث دوم: چگونگی تشکیل کنوانسیون۱۸
۱-۲-۱- تاریخچه کنوانسیون۲۲
۱-۲-۲- بعضی نکات برجسته۲۵
۱-۲-۳- ویژگی های کنوانسیون۳۰
۱-۳- مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها۳۲
۱-۳-۱- کنفرانسهای تدوین حقوق دریاها۳۳
۱-۳-۲- سومین کنفرانس حقوق دریاها۳۴
۱-۳-۳- کنفرانس ۱۹۸۲ نیویورک۳۵
۱-۳-۴- مهمترین معاهدات بین المللی عام در زمینه حقوق دریاها عبارتند از:۳۶
۹.معاهده ۱۹۶۹ در زمینه مسولیت مدنی بین المللی
۱-۳-۵- آزادی های موجود در دریای آزاد:۳۷
۱-۳-۶- استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم۳۸
۱.حق بازدید و تفتیش۳۸
۲.قاعده تعقیب فوری۳۹
۱-۳-۷- وضعیت حقوقی دریای آزاد۴۰
۱-۴- مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها۴۲
۱-۴-۱- باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است:۴۲
۱-۵- مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران۴۵
ث‌.ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی۵۷
ج‌.شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو۵۸
۱-۶- مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی۶۱

۲ – فصل دوم: سازمان بین المللی دریانوردی IMO73

۲-۱- مبحث اول: تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان۷۳
۲-۱-۱- بند اول- سازمان های بین المللی فعال در حوزه دریانوردی تا سال ۱۹۴۸ میلادی۷۴
أ‌.شورای متحد حمل ونقل دریایی۷۴
ت‌.قدرت دریایی متحد۷۷
ث‌.شورای متحد مشورتی دریایی۷۹
ج‌.شورای مشورتی دریایی موقت۸۰
۱.قطعنامه راجع به تاسیس کمیته آماده سازی سازمان مشورتی دریانوردی بین الدولی۸۵
۲.قطعنامه راجع به کنفرانس ایمنی جان اشخاص در دریا۸۶
۳.قطعنامه مربوط به گزارش کمیته مقدماتی کارشناسان در زمینه هماهنگی های۸۶
ایمنی در دریا و هوا۸۶
۲-۲- مبحث دوم: اهداف تصویب کنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن و نحوه عضویت۹۳
۲-۲-۱- بند اول:  اهداف تصویب کنوانسیون و تشکیل سازمان۹۴
أ‌.اهداف اولیه و اصلی۹۵
•تبادل اطلاعات مربوط به مسائل تحت ملاحظه و بررسی سازمان میان دولت های عضو.۹۶
۲-۲-۲- وظایف اصلی سازمان به موجب ماده دوی کنوانسیون با اعمال اصلاحات بعدی عبارتند از:۱۰۰
۲-۳- مبحث سوم: ساختار سازمان۱۰۴
۲-۳-۱- گفتار اول: مجمع، شورا و پنج کمیته ی اصلی سازمان۱۰۵
۲-۳-۲- ب) رقابت در انتخابات شورا۱۱۶
۲-۳-۳- بندسوم: کمیته های پنجگانه اصلی سازمان۱۲۲
۲-۳-۴- الف) کمیته ی دریانوردی۱۲۳
۲-۳-۵- وظایف کمیته ی MSC در ماده ۲۸ کنوانسیون آیمو در بند احصاء شدند.این ماده می گوید:۱۲۴
۲-۳-۶- ج) کمیته ی حقوقی۱۲۹
۲-۳-۷- د) کمیته ی همکاری فنی۱۳۱
۲-۳-۸- ه ) کمیته ی تسهیلات۱۳۴
۲-۳-۹- بندسوم: تشکیلات سازمانی دبیرخانه ی سازمان۱۴۰
۲-۳-۱۰- ب) رشته های تحصیلی در دانشگاه۱۴۶
۲-۳-۱۱- بند دوم: موسسه حقوق بین المللی دریایی۱۴۹
۲-۳-۱۲- بند سوم: دفاتر همکاری منطقه ای۱۵۲
۲-۳-۱۳- دفاتر منطقه ای برای همکاری فنی آیمو۱۵۳

۲-۴- فصل سوم:حل و فصل اختلافات بین المللی و بنیاد داوری۱۵۶

۲-۵- مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى۱۵۶
۲-۵-۱- داوری بین المللی۱۵۶
۲-۵-۲- سیر تاریخی۱۵۷
۲-۵-۳- کنفرانس هاى ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ صلح لاهه۱۵۹
۲-۵-۴- منشور ملل متحد۱۶۱
۲-۵-۵- اختلافات بین المللى از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سیاسى.۱۶۳
۲-۵-۶- روش هاى حل اختلافات سیاسى۱۶۴
۲-۵-۷- رژیم های حل و فصل اختلافات تجاری۱۶۴
۲-۶- مبحث دوم: روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى۱۶۷
۱.مذاکره۱۶۷
۲-۶-۱- تعریف «مذاکره»۱۶۷
۲-۶-۲- انواع مذاکره۱۶۸
۲-۶-۳- مکان مذاکرات۱۶۹
۲-۶-۴- مدت مذاکرات۱۷۰
۲.مساعى جمیله (پاى مردى)۱۷۰
۳.میانجیگرى۱۷۱
۲-۶-۵- تعریف میانجیگرى۱۷۲
۲-۶-۶- تفاوت میانجیگرى با مساعى جمیله: ۱۷۴
۴.تحقیق۱۷۵
۵.سازش (آشتى)۱۷۶
۲-۶-۷- تعریف «سازش» و شروط و ویژگى هاى آن:۱۷۷
۲-۶-۸- انواع کمیسیون هاى سازش:۱۷۸
۲-۶-۹- مبحث سوم: بنیادهای داوری در حقوق بین الملل۱۷۹
۲-۶-۱۰- نحوه پیش بینی رسیدگی به دعوی در یک پیمان۱۸۲
۲-۶-۱۱- مقررات مبنای صدور حکم داور۱۸۷
۲-۶-۱۲- نهادینه کردن داوری۱۹۰
۲-۶-۱۳- آیین دادرسی در داوری۱۹۳

 – فصل چهارم:حل و فصل اختلافات دریایی و داوری بین المللی۱۹۶

۳-۱- مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون ۱۹۸۲۱۹۶
۳-۱-۱- دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم۲۰۰
۳-۱-۲- اقدامات تامینی۲۰۰
۳-۱-۳- استثناهای اختیاری۲۰۱
۳-۲- مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی۲۰۲
۴ – جدول ۱: وضعیت برخی از کنوانسیون های IMO و تعداد کشورهای عضور تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰۲۱۱
۴-۱- علل و موارد رافع مسئولیت بین المللی دولت ها۲۲۰
۴-۲- مبحث سوم: بررسی رای دادگاه بین‌المللی حقوق دریادر قضیه کشتی سایگا۲۲۳
۴-۲-۱- عکس‌العمل «گینه»۲۳۲
۴-۲-۲- عمده دلایلی که دادگاه بدوی «گینه» در اتخاذ حکم علیه فرمانده کشتی، بدانها استناد کرد عبارتند از:۲۳۴
۴-۲-۳- نحوه‌ی ارجاع اختلاف۲۳۵
۵ – نتیجه گیری۲۴۰
۶ – منابع و مأخذ۲۴۲

حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

قیمت فایل فقط ۱۶۵,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...