جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 168
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 316 KB
تاریخ انتشار ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی
تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام
2 امتیاز 5 ستاره
برچسب ها

تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام علیرغم وجود همه پیشرفت ها و تکنولوژی ها و دستیابی بشر به اطلاعات و فناوریها ی روز دنیا ، هنوز شاهد وجود فقر در برخی جوامع بشری می باشیم که این فقر یا به صورت محدود و یا به صورت گسترده دیده می شود و افراد زیادی را قربانی خود می کند .

تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام

فقری که هم بر ظاهر افراد اثر گذاشته و هم بر روح و روان آنها و در یک جمله می توان گفت که فقر بلای خانمان سوزی است که همه جوانب فرد را دستخوش تغییر و دگرگونی قرار می دهد .اما تغییری که نتیجه اش تکامل نیست بلکه نقص است : تنزل هم تغییر است اما تغییری منفی است که انسان را دارای تحولی معکوس کرده است و باعث گردیده که به رذیلت ها و ضد ارزش ها روی بیاورد و فقر این چنین است پس نمی توان گفت که هر نوع دگرگونی و تحول ، تکامل محسوب می شود بلکه تغییر آنگاه تکامل است که فرد را از یک حالت رکود و سستی به حالتی پایدار و قطعی برساند و باعث جهش ولی از یک مرحله پایین به مرحله ای عالیتر ، گذر از رذایل به سوی فضائل و شتاب از نقص ها به سوی کمالات گردد . اما متأسفانه فقر چنان است که در اکثر اوقات فرد را از بسیاری از شرایط و حالات مثبت و موجه به سمت سرازیری سوق می دهد .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مساله ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶- اصطلاحات و واژه های تحقیق ۷
۱-۷- پیشینه تحقیق ۹
۱-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲

فصل دوم: مفهوم فقر و انواع فقر

۲-۱- مفهوم فقر ۱۵
۲-۱-۱- فقر از دیدگاه اهل لغت ۱۵
۲-۱-۲- فقر از دیدگاه اصطلاحی ۱۷
۲-۱-۳- فقر از دیدگاه احادیث ۱۹
۲-۱-۳-۱ – ستایش فقر و فقرا ۱۹
۲-۱-۳-۲ – نکوهش فقر و فقرا ۲۱
۲ -۱-۴- فقر از دیدگاه سرمایه داری ۲۲
۲-۱-۵- فقر از دیدگاه عرفانی ۲۳
۲-۲- انواع فقر ۲۶
۲-۲-۱- فقر مطلق ۲۶
۲-۲-۲- فقر نسبی ۲۷
۲-۲-۳- فقر موردی ۲۷
۲-۲-۴- فقر عمومی ۲۸
۲-۲-۵- فقر به معنای نیاز انسانها به یکدیگر ۲۸
۲-۲-۶- فقر عقوبتی – فقر کرامتی ۲۹
۲-۲-۷- فقر نفس ۲۹
۲-۲-۸ فقر معنوی ۳۰
۲-۲-۹- فقر دینی ۳۱
۲-۲-۱۰- فقر فرهنگی ۳۲
۲-۲-۱۱ فقرذاتی ۳۳
۲-۲-۱۲- فقر ممدوح و مذموم ۳۶
۲-۳- بیان ادب فقیر در حال فقر ۴۲

فصل سوم: عوامل فقر و آثار فقر

۳- ۱- عوامل فقر ۴۵
۳-۱-۱- عوامل خود ساخته ۴۵
۳-۱-۱- ۱-تنبلی و بیکاری ۴۵
۳-۱-۱-۲- تفاقر(فقرنمایی) ۴۶
۳-۱-۱-۳- ترک تقدیر درمعاش ۴۷
۳-۱-۱-۴- اسراف و تبذیر ۴۹
۳- ۱-۱-۵- گناهان ۵۴
۳-۱-۲- عوامل غیر خودی ۵۵
۳-۱-۲-۱ عوامل طبیعی عبارتند از ۵۵
۳-۱-۲-۱-۱- حوادث طبیعی ۵۵
۳-۱-۲-۱-۲- نقص عضو ۵۵
۳-۱-۲-۱-۳- دیوانگی ۵۶
۳-۱-۲-۱-۴- انگیزه های فردی ۵۶
۳-۱-۲-۲- عوامل اجتماعی ۵۷
۳-۱-۲-۲-۱- ظلم ۵۷
۳-۱-۲-۲-۲-فقدان برنامه های اقتصادی سالم و منظم ۶۰
۳-۱-۲-۲-۳- جنگ ۶۰
۳-۱-۲-۲-۴- سقوط درآمدها ۶۱
۳-۱-۲-۲-۴- نابرابریهای اقتصادی (بی عدالتی) ۶۲
۳-۲- آثار فقر ۶۴
۳-۲-۱- آثار اجتماعی ۶۴
۳-۲-۱-۱- فقر عامل سلب شخصیت ۶۴
۳-۲-۱-۲- از بین برنده ظاهر انسان ۶۵
۳-۲-۱-۳-انزوا ۶۵
۳-۲-۱-۴- انزوای سیاسی ۶۶
۳-۲-۱-۵- ضعف اخلاقی و نابهنجاری‌های اجتماعی ۶۶
۳-۲-۱-۶- ضعف اعتقاد و دینداری ۶۷
۳-۲-۲- آثار روانی ۶۸
۳-۲-۲-۱-کاهش عزت‌نفس ۷۱
۳-۲-۲-۲- اضطراب و تشویش‌خاطر ۷۳
۳-۲-۲-۳-یاس و نامیدی ۷۴
۳-۲-۲-۴-عدم اعتماد به نفس ۷۴

فصل چهارم: شیوه های مبارزه با فقر

۱-۴- اهمیت به کار و تلاش ۷۸
۴-۲- انفاق ۸۱
۴-۲-۱-برّ ۸۶
۴-۲-۲- ایثار ۸۸
۴-۳- ایجاد قرض الحسنه ۸۹
۴-۴- مبارزه با مصرف گرایی و تجمل گرایی ۹۳
۴-۵- همسان زیستی حاکمان با محرومان ۹۴

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل
منابع و مآخذ

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...