جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 175
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 407 KB
تاریخ انتشار ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دسته بندی
تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز
2 امتیاز 5 ستاره

تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی بستن قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، بازتاب گوناگونی در جامعه داشته است. با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و نبود سرمایه‌های داخلی و سایر محدودیت ها، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر، بیع متقابل روشی مناسب برای جذب سرمایه خارجی است، اما نقص‌های موجود در شیوه انعقاد و اجرای قراردادها، باید برطرف شود. با برطرف کردن این کاستی‌ها و یا متنوع کردن شیوه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان منافع کشور را بیشتر تضمین کرد.

از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه و به ویژه سرمایه‌های خارجی، به منظور تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه‌های خارجی دارند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به منظورکسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده اند. برای احتراز از آثار مضرّ سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ که دربرگیرنده سیاست‌های مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند. تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقهای بسیار مهم نامشخص خواهد بود و ایران نیز در شرق خاورمیانه می‌باشد.

تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی

بنابراین کشور ما که دارای ذخایر نفتی است و اقتصادی شان نیز به درآمدهای نفتی وابسته است میبایستی سیاستی را در پیش بگیرند تا با حفظ پتانسیل نفت خود، بازار اقتصادی خود را به حرکت درآورند در نتیجه نیاز به شرکتهای بین‌المللی نفت با داشتن منابع مالی وآخرین مهارت تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی دارند.

صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولتها به تنهایی از عهده تأمین منابع مالی توسعه این صنعت بر نمی‌آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گستردهای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. ایران کشوری است که بنا به دلایل عدیده اقتصادی، جنگ تحمیلی و ساختارهای اجتماعی فاقد توانمندی‌های لازم مالی و فن‌آوری‌های روز در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اساسی در بخش نفت و گاز می‌باشد. علاوه بر کمبود شدید منابع مالی و ارزی لازم و همچنین تحریمهای اقتصادی وضع شده… کشور، عدم کفایت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، نیز از جمله عوامل است که روند سرمایه‌گذاری را می‌تواند مختل نماید.

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۱۰
سوالات تحقیق ۱۰
فرضیه ها ۱۱
اهداف تحقیق ۱۱
روش تحقیق ۱۱
پیشینه تحقیق ۱۲
ساختار تحقیق ۱۴

فصل اول تاریخچه صنعت نفت ۱۶

۱ـ۱ مفاهیم و تعاریف ۱۶
۱ـ۱ـ۱ تاریخچه نفت ۱۶
۱ـ۱ـ۳ ذخایر نفتی ۱۸
۱ـ۱ـ۴ استخراج نفت ۱۹
۱ـ۱ـ۵ کمپانی‌های نفتی ۲۰
۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران ۲۲

۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی ۲۲
۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز ۲۳
۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی ۲۴
۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت ۲۵
۱ـ۲ـ۵ الغای امتیاز نفت دارس ۲۶
۱ـ۲ـ۶ امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی ۲۸
۱ـ۲ـ۷ امتیاز شرکت نفت سینکلر ۲۹
۱ـ۲ـ۸ شرکت نفت کویر خوریان ۳۰
۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳ ۳۱
۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان ۳۲
۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران ۳۳
۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت ۳۴
۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷ ۳۵
۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب ۳۷
۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سالهای گذشته ۳۹
۱ـ۳ انواع قراردادهای نفتی ۴۱

تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی

۱ـ۳ـ۱ قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۴۲
۱ـ۳ـ۲ قراردادهای مشارکت در تولید ۴۳
۱ـ۳ـ۳ قراردادهای خدماتی (service contracts) 45
۱ـ۳ـ۴ سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت ۴۷
۱ـ۳ـ۵ ویژگیهای قراردادهای خدمات ۵۰
۱ـ۳ـ۶ قراردادهای اکتشاف و توسعه ۵۱
۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی ۵۲
۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی ۵۲
۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۵۳
۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر ۵۴
۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل ۵۵
۱ـ۳ـ۱۲ موارد مهم در قراردادهای خدماتی ۶۰
۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی ۶۱
۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۶۲
۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی ۶۳
۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 63
۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC 64
۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی‌های مدل جدید ۶۵
۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز ۶۷

۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ۶۷
۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ ۶۷
۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۶۷
۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۶۸
۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴ ۶۹
۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰ ۶۹
۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ ۶۹

فصل دوم سرمایه‌گذاری خارجی ۷۱

۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی ۷۱
۲ـ۱ـ۱ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی ۷۲
۲ـ۱ـ۲ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ۷۲
۲ـ۱ـ۳ تعریف سرمایه‌گذاری خارجی ۷۴
۲ـ۱ـ۴ تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی ۷۵
۲ـ۱ـ۵ روشهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان ۷۶
۲ـ۱ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران ۷۷
۲ـ۱ـ۷ اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر ۷۹
۲ـ۲ اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران ۸۳
۲ـ۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ۸۵
۲ـ۳ مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ۸۸
۲ـ۳ـ۱ قانون اساسی ۸۸
۲ـ۳ـ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن ۹۱
۲ـ۳ـ۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۹۶
۲ـ۳ـ۴ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰ ۹۷
۲ـ۳ـ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۹۸
۲ـ۳ـ۵ـ۱ صدور پروانه ۹۹
۲ـ۳ـ۵ـ۲ مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ۱۰۰
۲ـ۳ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ۱۰۱
۲ـ۳ـ۷ تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۴

فصل سوم : صنعت نفت و جذب سرمایه گذارخارجی

۳ـ۱ بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور

۳ـ۱ـ۱ ملاحظات سیاسی ۱۱۲
۳ـ۱ـ۲ ملاحظات غیر سیاسی ۱۱۴
۳ـ۱ـ۳ تحریمهای اقتصادی ۱۱۵
۳ـ۱ـ۴ طرحهای صنعت نفت ۱۱۷
۳ـ۱ـ۵ بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار ۱۱۹
۳ـ۱ـ۶ عوامل سیاسی ۱۲۱
۳ـ۱ـ۷ عوامل اقتصادی ۱۲۲
۳ـ۱ـ۸ عوامل حقوقی و فرهنگی ۱۲۳
۳ـ۱ـ۹ عوامل جغرافیایی ۱۲۴
۳ـ۱ـ۱۰ چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲۴
۳ـ۱ـ۱۱ برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران ۱۲۹

۳ـ۲ جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران ۱۳۰
۳ـ۲ـ۱ فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ۱۳۴
۳ـ۲ـ۲ بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳۸
۳ـ۳ سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی ۱۴۰
۳ـ۳ـ۱ قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت ۱۴۶
۳ـ۳ـ۱ـ۱ توسعۀ میدان نفتی درود ۱۴۶
۳ـ۳ـ۱ـ۲ میدان نفتی بلال ۱۴۶
۳ـ۳ـ۱ـ۳ توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز ۱۴۷
۳ـ۳ـ۱ـ۴ طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام ۱۴۷
۳ـ۳ـ۱ـ۵ طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار ۱۴۷
۳ـ۳ـ۱ـ۶ طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین ۱۴۸
۳ـ۳ـ۱ـ۷ توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان ۱۴۸
۳ـ۳ـ۲ مرور نتایج پروژه‌های خدماتی ۱۴۹
۳ـ۳ـ۳ معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۴۹

نتیجه گیری ۱۵۴
پیشنهادات ۱۵۹
منابع و ماخذ ۱۶۲
Abstract 168

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...