جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 182
پسوند فایل: Doc
حجم فایل 541 KB
تاریخ انتشار 24 دسامبر 2017
دسته بندی
رای خود را ثبت کنید

هدف از این پایان نامه بررسی بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن می باشد

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه:
داوری
ابطال
حقوق ایران
رویه قضایی

مقدمه

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.
برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.
قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.
در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.
قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه1
الف) بیان مسئله1
ب) سوالات تحقیق4
ج) فرضیات تحقیق4
د) سوابق تحقیق6
هـ) اهداف6
و) روش تحقیق6
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری9
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی13
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی15
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری15
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری15
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری16
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه18
گفتار دوم-  تنوع آیین دادرسی داوری21
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی21
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی25
الف) مسائل این نوع داوری25
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری26
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شكلی داوری29
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری32
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری32
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری36
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری37
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور37
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت37
بند دوم – ملاك حدود اختیار داور39
بند سوم – ابطال كل یا جزء رأی داوری40
بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها42
الف) در متون بین‌المللی و قوانین كشور‌ها42
ب) در آراء داوری بین‌المللی44
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران48
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی48
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره52
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری53
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق54
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن54
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره57
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی58
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری61
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه61
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی65
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی66
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک66
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا67
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر69
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است70
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی70
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی71
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟72
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟73
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟76
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود77
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده77
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری77
الف – در مورد اناطه77
ب – استماع اظهارات طرفین79
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور80
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری80
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری81
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی83
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد83
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی84
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری84
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری85
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه85
الف) حالت مسبوق به رسیدگی86
1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری86
2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی87
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی87
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری87
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد88
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی88

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن

مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه93
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور97
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور100
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور101
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور106
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن107
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق108
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا108
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی109
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی109
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی110
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره113
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه114
مبحث نهم – زوال داوری114
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری114
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا115
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری117
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان117
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور118
گفتار ششم – انقضای مدت داوری119

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور121
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها122
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس125
بند نخست- تصحیح رأی127
بند دوم- تفسیر رأی129
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور131
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور132
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن132
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد133
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است134
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد134
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد134
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند135
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد135
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن136
بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور136
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی137
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور140
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی143
نتیجه‌گیری160
پیشنهاد160
فهرست منابع و مآخذ166

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

قیمت فایل فقط 95,000 تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...