پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی حسابداری با عنوان بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک

 

چکیده :

 

موضوع تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات  نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .

 

در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.

 

در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار ‏    ب
فهرست مطالب ‏    د
فهرست اشکال ‏    ح
فهرست ضمائم ‏
چکیده ‏    ط
ی
فصل اول – کلیات ‏    ‏۱‏
مقدمه ‏    ‏۲‏
تعریف موضوع تحقیق ‏    ‏۳‏
اهمیت و ارزش تحقیق ‏    ‏۴‏
اهداف تحقیق ‏    ‏۵‏
کاربرد نتایج تحقیق ‏    ‏۶‏
سوالات اساسی تحقیق ‏    ‏۷‏
روش تحقیق    ‏۸‏
تعریف واژه ها ‏    ‏۸‏
خلاصه ‏    ‏۱۰‏
مباحث فصول بعدی ‏    ‏۱۰‏

فصل دوم – ادبیات موضوع ‏    ‏۱۱‏
مقدمه ‏    ‏۱۲‏
بخش یک – مباحث نظری    ‏۱۳‏
سیستم ‏    ‏۱۳‏
خرید ‏    ‏۱۴‏
اهداف بخش خرید ‏    ‏۱۴‏
اصول و موازین پنجگانه خرید ‏    ‏۱۵‏
وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏    ‏۱۶‏
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏    ‏۱۷‏
فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏    ‏۱۸‏
انبار ‏    ‏۱۹‏
عنوان ‏    صفحه
انواع انبارها ‏    ‏۱۹‏
جایگاه انبار ‏    ‏۲۰‏
اهداف و وظایف انبارها    ‏۲۰‏
انواع موجودیهای انبارها ‏    ‏۲۰‏
انبارداری ‏    ‏۲۱‏
سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏    ‏۲۱‏
وظایف انباردار ‏    ‏۲۲‏
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها    ‏۲۳‏
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏    ‏۲۴‏
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها    ‏۲۴‏
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا ‏    ‏۲۵‏
کدینگ ‏    ‏۲۵‏
کدگذاری ‏    ‏۲۵‏
فواید کد گذاری ‏    ‏۲۶‏
انواع روشهای کدگذاری ‏    ‏۲۶‏
موجودی کالا ‏    ‏۲۷‏
اهمیت موجودیها ‏    ‏۲۷‏
دلایل نگهداری موجودی کالا ‏    ‏۲۸‏
هزینه مربوط به موجودیها ‏    ‏۲۸‏
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏    ‏۳۱‏
کنترل موجودی ‏    ‏۳۱‏
مشکلات عدم تعادل موجودی ‏    ‏۳۲‏
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏۳۲‏
سیستم های سفارش کالا در سازمان ‏    ‏۳۳‏
بخش دو – پیشینه تحقیق ‏    ‏۳۵‏
بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏۳۸‏
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک ‏    ‏۴۱‏
عنوان ‏    صفحه
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه ‏    ‏۴۴‏
شرح وظایف ‏    ‏۴۵‏
خلاصه ‏    ‏۵۵‏

فصل سوم – روش تحقیق ‏    ‏۵۶‏
مقدمه ‏    ‏۵۷‏
کتابخانه ‏    ‏۶۰‏
مشاهده ‏    ‏۶۰‏
مصاحبه ‏    ‏۶۲‏
خلاصه ‏    ‏۶۳‏
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏    ‏۶۴‏
مقدمه ‏    ‏۶۵‏
طراحی انبارها ‏    ‏۶۷‏
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک ‏    ‏۶۹‏
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏    ‏۷۱‏
حفاظت و ایمنی انبارها ‏    ‏۷۲‏
عملیات مربوط به خرید در انبارها    ‏۸۰‏
انواع خرید ‏    ‏۸۰‏
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏    ‏۸۰‏
عملیات خرید در تدارکات ‏    ‏۸۹‏
تنظیم گزارش خرید ‏    ‏۹۵‏
خریدهای خارجی ‏    ‏۹۶‏
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک    ‏۱۰۰‏
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏    ‏۱۰۲‏
خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است ‏    ‏۱۰۳‏
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏    ‏۱۰۳‏
کنترل کیفیت ‏    ‏۱۰۴‏
استاندارد کردن قطعات ‏    ‏۱۰۵‏
عنوان ‏    صفحه
قبض انبار ‏    ‏۱۰۶‏
سیستم کدینگ اجناس ‏    ‏۱۱۰‏
مشکلات ناشی از عدم کدینگ ‏    ‏۱۱۲‏
مزایای کدینگ اجناس ‏    ‏۱۱۳‏
شرح کدینگ اجناس ‏    ‏۱۱۵‏
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت ‏    ‏۱۲۱‏
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏    ‏۱۲۲‏
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏    ‏۱۲۳‏
عملیات نگهداری در بخش اداری ‏    ‏۱۲۳‏
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏    ‏۱۳۰‏
کنترل موجودی انبار ‏    ‏۱۳۲‏
انواع روشهای کنترل موجودی ‏    ‏۱۳۳‏
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار ‏    ‏۱۳۶‏
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏    ‏۱۳۸‏
خلاصه ‏    ‏۱۳۹‏

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ‏    ‏۱۴۱‏
مقدمه
نتیجه گیری
‏ پیشنهادات ‏    ‏۱۴۲‏
‏۱۴۲‏
‏۱۴۶‏
منابع و مآخذ ‏
ضمائم

 

قیمت فایل ۲۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک (پایان نامه دوره کارشناسی)

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...