جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 72
پسوند فایل: doc
حجم فایل 18 KB
تاریخ انتشار ۱۷ آذر ۱۳۹۷
دسته بندی
رای خود را ثبت کنید

بررسی راههای جدید اصلاح و بهسازی زمین در دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی عمران به بررسی راههای جدید اصلاح و بهسازی زمین می پردازیم

چکیده
امروزه به منظور دستیابی به شرایط ژئوتکنیکی لازم ازقبیل مقاومت سازندها آب بندی وپایدارسازی و… ازروشهای تزریق درخاک یاسنگ استفاده میشود تزریق بطور کلی به دونوع تزریق درسنگ و تزریق در خاک تقسیم بندی می شود روش جت گروتینگ تزریق بافشار بسیاربالا به عنوان یکی ازروشهای بهسازی خاک مطرح شده است تزریق با فشاربسیاربالا روشی برای اصلاح خاک است که درآن آب یادوغاب بافشاربسیاربالا و سرعت زیاد ازطریق نازلهایی به داخل خاک تزریق شده و باعث تخریب ساختارخاک میشود طی این فرایند بخشی ازذرات خاک و دوغاب ازدرون گمانه حفاری بیرون آمده وبخشی دیگر بصورت درجا با دوغاب مخلوط میشوند درنتیجه این فرایند توده ای ازخاک اصلاح شده بهوجود می آید که به آن اصطلاحا توده خاک – سیمان اطلاق میشود ستونهای خاک – سیمان ایجادشده ازطریق روش تزریق بافشاربالا درداخل خاک دارای مقاومت بالا تغییرشکل پذیری اندک و نفوذپذیری بسیارپایین هستند و باعث تقویت خصوصیات خاک محل میشوند
کلمات کلیدی:

جت گروتینگ

بهسازی خاک

نقش جت گروتینگ در بهسازی خاک

مقدمه:
جت گروتینگ (Jet grouting) یکی از شیوه‌های بهسازی و افزایش مقاومت و توان باربری خاک بصورت درجا میباشد. در این روش که با ابزار پیشرفته قابل اجراست، ستون‌هایی مدفون از مخلوط خاک و سیمان بوسیله پمپ ترزیق مخصوص با سرعت بالا (۸۰۰ تا ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت) و همچنین فشار بسیار بالای (۳۰ تا ۷۰ مگا پاسکال) درمحل تولید می‌شود.

اصلاح و بهسازی زمین

در روش جت گروتینگ ابتدا راد یا میله‌ی حفاری با قطر کم با سرعت زیاد در زمین حفاری می‌کند. هنگامی که راد به عمق مورد نظر رسید از طریق نازل‌های موجود در نوک و جداره‌ی راد، هوا، آب و مخلوط تزریق بوسیله پمپ با سرعت و فشار بالا به درون خاک تزریق می‌شود. در این روش راد در هنگام تزریق با سرعت زیاد در حال چرخش است و با سرعت کم به طرف بالا حرکت می‌کند. این عملیات باعث شکستن ساختار خاک و اختلاط کامل با مخلوط ترزیق می‌گردد. از طرفی در این روش، فشار بالای تزریق باعث افزایش تراکم خاک نیز می‌شود و محیطی همگن و صلب در خاک بوجود می‌آورد. تغییر در فشار تزریق، سرعت چرخش راد و سرعت حرکت رو به بالای راد باعث تغییر در ستون ایجاد شده می‌شود.
فهرست مطالب
چکیده:۵
کلمات کلیدی:۶
مقدمه۶

فصل اول:خاک۷

خاک۷
محتویات۷
عوامل موثر در تشکیل خاک۷
سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر۷
پوشش گیاهی و فعالیت موجودات زنده۷
زمان۸
آب و هوا۸
توپوگرافی محل تشکیل خاکها۸
مواد تشکیل دهنده خاک‌ها۸

موادی که خاک‌ها را تشکیل می‌دهند به چهار قسمت تقسیم می‌شوند:۸

تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده۹
خاک رسی۹
خاک‌های سیلتی۹
خاک‌های ماسه‌ای۹
خاک‌های اسکلتی۹
طبقه‌بندی خاک۱۰
مورفولوژی خاک۱۰
۱) افق های خاک و تشخیص آنها در صحرا :۱۱
۲) نامگذاری افق های خاک :۱۱
پروفیل خاک :۱۱
نیمرخ خاک :۱۱
مقاومت فشاری خاک معمولا چقدر است؟۱۲

فصل دوم: خاک های ضعیف و روش های اصلاح۱۲

مقدمه۱۳

شکل ۱:روشهای متداول پایداری شیب۱۴

مشکلات ناشی از خاک های واگرا۱۴

شکل ۲:روش تراکم لرزه ای۱۵
روش های شناسایی خاک های واگرا۱۵

شناسایی خاک های واگرا در بررسی های محلی۱۵

آزمایش های متداول در شناسایی خاک های واگرا۱۶
ملاحظات طراحی در مواجه با خاک های واگرا و روش های بهسازی۱۶
تعریف۱۶
شکل ۳:رفتار خاکهای دانه ای پس از تراکم۱۷
خاک های مستقر بر روی زمین های دفن زباله۱۷
خاک های متورم شونده۱۸

بهترین تعریف از پدیده ی تورم۱۸

نشانه های صحرایی تورم در خاک۱۸
استعداد روان گرایی۱۹
مقاوم سازی لرزه ای خاک۲۰
روش های ارتعاشی۲۰
ارتعاش شناوری (Vibro Flotation)20
روش دینامیکی۲۱
تراکم دینامیکی۲۱
تراکم توسط انفجار۲۱
روش زهکشی۲۱
تزریق تراکمی۲۲

کاربردهای تزریق در بهسازی خاک۲۲

شکل ۴:روش پرتاب وزنه۲۳

تزریق با فشار۲۳

لزوم استفاده از روش های بالا بردن مقاومت خاک۲۴
شکل ۵ و ۶:روشهای تزریق در خاک۲۴
شکل ۷:درصد سیمان۲۵
تثبیت سیمان۲۶
جدول ۱:درصدهای متفاوت اختلاط آهک۲۷
تثبیت خاک با آهک۲۷
خاک های مناسب اختلاط با آهک۲۷
استفاده از مواد پلیمری چسبناک۲۸

اصلاح و بهسازی زمین

از خصوصیات محیطی این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:۲۹
جدول ۲:درصدهای متفاوت اختلاط پلیمر و خاک۳۰
جمع بندی و نتیجه گیری۳۰

فصل سوم: روش های نوین بهسازی زمین۳۱

فلسفه بهسازی۳۱
تعریف بهسازی۳۲
ویژگیهای اصلی۳۲
مـزایـــا۳۲

اثر بهسازی مکانیکی بر بافت خاک۳۲

در رس۳۳
در ماسه۳۳
اثر افزایش تراکم بر چسبندگی۳۴
اثر افزایش تراکم بر زوایه برشی ماسه۳۵
اثر افزایش تراکم بر روانگرایی۳۵
روش های بهسازی۳۷
کاربرد روش های بهسازی۳۷
کاربرد روش های بهسازی۳۸
بهبود کیفی زمین۳۸
علاج بخشی پی۳۸
کنترل آلودگی۳۸
پایدارسازی گود۳۸
کنترل آب زیرزمینی۳۸
روش های بهسازی و مطالعات موردی در ایران۳۹
تراکم لرزه ای / جایگزینی۳۹
ساختمان و عملکرد ویبراتور۳۹
ستون سنگی – حفاری / ارتعاشی۴۱
ستون سنگی – جایگزینی/ ارتعاشی۴۲
مراحل تراکم۴۲
رفتار ماسه قبل و بعد از تراکم۴۳
ستون های سنگی برای رفع روانگرایی و افزایش ظرفیت باربری پروژه برج ستاره دریایی (بندرعباس)۴۴
تراکم دینامیکی۴۴
تعاریف مهم۴۴
کاربرد تراکم دینامیکی۴۵
محدوده های اجرایی تراکم دینامیکی۴۵
پیش بارگذاری۴۵
اثر فواصل زهکش عمودی در زمان پیش بارگذاری۴۶

فصل چهارم:تزریق با فشار بالا۴۷

بهسازی با تزریق۴۷

روشهای عمومی تزریق در خاک و سنگ۴۷

تزریق:۴۷
کاربردها:۴۷

انواع تزریق۴۸

تزریق تماسی (Contact Grouting)48
تزریق با ایجاد شکاف (Fracture Grouting)48
تزریق درزه­ ای (Joint Grouting)48
تزریق آب­بندی (تزریق پرده آب­بندCurtain Grouting)48
تزریق تحکیمی (Consolidation Grouting)48

اصلاح و بهسازی زمین

تزریق تراکمی (Compact Grouting)48
تزریق شیمیایی (Chemical Grouting)49
کاربرد تزریق های شیمیایی۴۹
تزریق  با فشار بالا۵۰
تعاریف۵۰
نحوه‌ی اجرا۵۱

مراحل تزریق با فشار بالا۵۱

سیستم های تزریق با فشار بالا۵۲

(F1) سیستم تزریق تک مرحله ای۵۲
(F2) سیستم تزریق دو مرحله ای۵۳
(F3) سیستم تزریق سه مرحله ای۵۳
پارامترهای اجرایی تزریق با فشار بالا۵۵
اندازه شکل هندسی تابعی است از:۵۵

مقاومت فشاری جت گروتینگ۵۶

فرم‌های مختلف ایجاد شده توسط جت گروتینگ۵۶
کاربرد های عمل جت گروتینگ۵۷
تجهیزات اصلی یک کارگاه جت گروتینگ :۵۷
کنترل و آزمایش۵۸
جت گروتینگ به منظور ایجاد دیوار آب بند:۵۸

کاربردهای مختلف جت گروتینگ۵۹

محدوده‌ی کاربرد۶۱
 محدوده‌‌ی تأثیر جت گروتینگ در انواع خاک۶۲
تجهیزات مورد نیاز برای جت گروتینگ۶۲

اصلاح و بهسازی زمین

آرایش ستون و پانل های تزریق با فشار بالا۶۴
کاربرد و نکات طراحی۶۴

دامنه کاربرد روش های تزریق برحسب دانه بندی خاک۶۵

موارد استفاده از تزریق با فشار بالا۶۵

مزایای تزریق با فشار بالا۶۶

روش های کنترل کیفی و کمی۶۶
مطالعات موردی تزریق با فشار بالا در ایران۶۶

پایدارسازی گودبرداری به عمق ۵۵ متر به روش J.G در پی سد بتنی شهریار مقطع زمین شناسی محور سد شهریار۶۶

فرازبند و محل اجرای عملیات بهسازی مقاومتی و آب بندی آبرفت۶۷
تزریق آزمایشی با فشار بالا۶۸
نتیجه:۷۰
پی‌نوشت‌ها:۷۱
مراجع و منابع۷۱

قیمت فایل فقط ۶۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...