جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 65
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 101 KB
تاریخ انتشار ۰۵ دی ۱۳۹۷
دسته بندی
رای خود را ثبت کنید

بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن در حقوق ایران – شناسایی مفهوم اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق، در کنار تعیین عواملی که موجب محدودیت کارکرد این اصل می شود، محور نوشتار حاضر می باشد. تعیین نقش عواملی چون مقررات آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معامله اعضاء بدن در همین راستا مورد بحث قرار گرفته است.

اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ما، ریشه در فقه دارد و از قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایاتی به عنوان منبع این قاعده استنباط می‏شود.  بر اساس این قاعده مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می‏دارد. آنان که عهد را امری قلبی می‏دانند، عقد را نیز از آن جا که عهدی موکد است، بدون اینکه نیاز به کاشف خارجی را رد نمایند، از امور قلبی دانسته‏اند.

بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن در حقوق ایران

مراد از قصد در اعمال حقوقی، اراده‏ای است که رابطه حقوقی خاصی را ایجاد نماید، که از آن به «قصد انشاء» تعبیر می‏نمایند. بر اساس این نظر قصد و اراده امری نفسانی دانسته شده که قبل از اعلام، در ضمیر انسان به وجود می‏آید و «لفظ» نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا می‏نماید. به عبارت دیگر، پایه اصلی عقود از نظر آنها اراده باطنی است نه اراده ظاهری و کاشف خارجی.  بنابراین « اراده » امری درونی و نفسانی است.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات    ۴

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    ۴
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    ۵
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران    ۶
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    ۹
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    ۹
۱. تامین عضو از انسان زنده    ۱۰
۲. تأمین عضو از جسد    ۱۰
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند    ۱۱
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    ۱۳
۱. تعریف مرگ    ۱۳
۲. اغماء    ۱۷

بخش دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن    ۱۸

مبحث اول:     اصل حاکمیت اراده    ۱۸
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده    ۲۰
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره    ۲۱
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی    ۲۵
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه    ۲۹
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان    ۳۴
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد    ۳۵
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی    ۳۶
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع    ۳۸
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله    ۴۰
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه    ۴۳
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد    ۴۵
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی    ۴۷
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات    ۴۷
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات    ۴۹
منابع    ۵۱

قیمت فایل فقط ۲۹۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...