بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۱۵, ۱۳۹۴)

بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

 

چکیده

 

با ظهور و رشد اینترنت و به کارگیری آن در فعالیت های روزمره ،کاربرد اینترنت به سازمانها و شرکت های تجاری نیز ‏‏گسترش یافت و سازمانها آن را در کسب و کار خود به منظور کسب مزیت رقابتی و برتری رقابتی نسبت به رقبا و کسب سهم ‏‏بازار زیاد و ارتقا بهره وری به کار گرفتند و موجب به وجود آمدن کسب و کار اینترنتی شد و بر جنبه های مختلف کسب و ‏‏کار تاثیراتی گذاشته است و بازاریابی به عنوانی یکی از زمینه های مهم کسب و کار از این مورد بی تاثیر نمانده است و ‏‏تغییراتی در جنبه های مختلف بازاریابی ایجاد کرده است.متن حاضر سعی در ارائه تغییراتی دارد که در اثر به کارگیری ‏‏اینترنت،در بازاریابی سنتی به وجود آمده است و مفاهیم بازار و بازاریابی،نقش ‏CRM‏ در بازاریابی ،بازاریابی اینترنتی و ‏تاثیراتی را که ‏اینترنت بر اهداف و وظایف بازاریابی و آمیخته بازاریابی داشته است و در نهایت نقش بازاریابی درفضای ‏بانکهای ایران ‏بررسی می شود‎‏.‏

 

کلمات کلیدی:
بازاریابی
بازاریابی اینترنتی
مهارتهای بازاریابی
نورومارکتینگ
CRM و نقش آن در بازاریابی
نقش بازاریابی در بانک
خدمات ‏الکترونیک
بانکداری نوین
عوامل موثر در جذب مشتریان

 

مقدمه‎‏: ‏

 

امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر مطرح شده اند، به گونه ای که اندیشمندان این دو را از ‏‏یکدیگر قابل تفکیک نمی دانند و معتقدند اینها تسهیل کننده یکدیگر هستند.دیگر اینترنت یک ابزار قابل چشم پوشی و برای ‏‏سرگرمی نیست،بلکه به یکی از لوازم ضروری زندگی انسان مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است.اینترنت و بطور ‏‏کلی دنیای الکترونیک همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر کرده است(عزیزی،شهریار؛محمد جواد ‏‏قربانی،۱۳۸۶).

 

بنابراین سازمانها به عنوان عضوی از جامعه که نیازهای افراد آن را برآورده می سازد نیز از تاثیر اینترنت مصون ‏‏نمانده اند و در نتیجه بازارهای آنها نیز تغییر ماهیت داده و بازارهای جدیدی تحت عنوان بازارهای اینترنتی یا الکترونیکی ‏‏شکل گرفته اند و همان طور که ماهیت و شکل بازارها تغییر کرده است،قابل پیش بینی است که سایر موارد وابسته به آن نیز ‏‏تغییر کند‎.‎

 

فهرست

 

‎‏ چکیده    ‏۵‏
مقدمه‎‏:‏   ۵

 

فصل اول:بازاریابی‎ ‎،انواع آن و بازاریابی در بانک ‏    ۶

 

بازاریابی‎‏:‏    ‏۶‏
بازاریابی سنتی‎‏:‏    ‏۶‏
بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏۷‏
آمیخته بازاریابی و تاثیر اینترنت‎‏:‏    ‏۸‏
مهارت های الزامی بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏۹‏
مهارت های جست و جو‎    ‏۹‏
مهارت های برنامه ریزی‎    ‏۹‏
مهارت های تعیین بودجه‎    ‏۹‏
مهارت های مدیریت پروژه‎    ‏۱۰‏
مهارت های کپی رایتینگ و تولید محتوا‎    ‏۱۰‏
مهارت های تحلیلی‎    ‏۱۰‏
مهارت های ارتباطی‎    ‏۱۰‏
مهارت های فنی بازاریابی اینترنتی‎    ‏۱۱‏
مهم ترین مهارت: مثل مشتری فکر کنید‎    ‏۱۱‏
مدل ارتباط بازاریابی سنتی و اینترنتی‎‏:‏    ‏۱۱‏
مدل هفت آی‎‏:‏    ‏۱۲‏
مزایای بازاریابی اینترنتی‎    ‏۱۲‏
‎● ‎مدل های تجاری و اشکال مختلف آن‎    ‏۱۴‏
‎● ‎مزایا‎    ‏۱۴‏
‎● ‎محدودیت ها‎    ‏۱۵‏
‎● ‎اقدامات امنیتی‎    ‏۱۵‏
‎● ‎تاثیرات بر صنایع مختلف‎    ‏۱۶‏
‎● ‎اقدامات اخیر‎    ‏۱۶‏
نقش‎ CRM ‎در بازاریابی    ‏۱۷‏
مقدمه‎:‎    ‏۱۷‏
نیروی کالای تازه وارد ها    ‏۱۸‏
مولفه های تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏۱۸‏
CRMبه عنوان پارادایم جدید در بازاریابی‎:‎    ‏۱۹‏
مدیریت ارتباطات با مشتریان چیست‎ :‎    ‏۱۹‏
جدول ۱-تفاوت بازاریابی سنتی و‎ CRM    ‏۲۰‏
تعاریف ارائه شده در خصوص ‏CRM:‎    ‏۲۰‏
دلایل شکل گیری‎ CRM:‎    ‏۲۱‏
اهداف‎ CRM:‎    ‏۲۲‏
پیش نیاز های‎ CRM:‎    ‏۲۲‏
مزایای‎ CRM:‎    ‏۲۳‏
وظایف مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏۲۳‏
‎۱-‎شناسائی مشتری‎:‎    ‏۲۳‏
‎۲-‎تفکیک مشتریان از یکدیگر‎:‎    ‏۲۳‏
‎۳-‎تعامل با مشتری‎:‎    ‏۲۴‏
‎۴-‎شخصی سازی‎:‎    ‏۲۴‏
تاثیر‎ IT ‎بر وظایف‎ CRM:‎    ‏۲۴‏
ارائه مدل مفهومی‎ CRM:‎    ‏۲۵‏
نرم افزار های‎ CRM :‎    ‏۲۶‏
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی‎:‎    ‏۲۷‏
مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏۲۷‏
ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏۲۷‏
مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی‎:‎    ‏۲۸‏
عوامل درونی که در طراحی و اجرای‎ CRM ‎تاثیر می گذارند‎  :‎    ‏۲۸‏
ائتلاف چند کاناله    ‏۲۹‏
عوامل چند کاناله شامل‎ :‎    ‏۳۰‏
نیروی انسانی و مدیریت    ‏۳۰‏
فن آوری    ‏۳۱‏
عوامل خارجی موثر در موفقیت‎ CRM    ‏۳۱‏
انتظارات ارتباط    ‏۳۲‏
ادراک ارتباط    ‏۳۲‏
نتیجه گیری‎:‎    ‏۳۲‏
بازاریابی در بانک ‏    ‏۳۳‏
بانکداری ایرانی و بانکداری بین‌المللی ‏    ‏۳۵‏

 

فصل دوم:اهمیت بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری    ‏۴۲‏

 

در بازاریابی چهار عامل اصلی ذیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند‎:‎    ‏۴۳‏

 

فصل سوم:عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک ‏    ‏۴۶‏

 

مقدمه    ‏۴۷‏
اهم سوالات تحقیق    ‏۴۷‏
روش تحقیق ‏    ‏۴۸‏
چارچوب نظری تحقیق    ‏۴۹‏
محور دوم- احیای مشتریان از دست رفته    ‏۴۹‏
جدول شماره ۱- میانگین رتبه مهمترین عوامل مؤثر در وفادارسازی مشتریان بانک    ‏۵۰‏
جدول شماره ۲- میانگین رتبه مهمترین عوامل در از دست دادن مشتریان    ‏۵۱‏
جدول شماره ۳- میانگین رتبه مهمترین عوامل در انتخاب یک بانک توسط مشتریان و جذب مشتری ‏جدید    ‏۵۲‏
اهم نتایج    ‏۵۳‏
اهم پیشنهادات    ‏۵۵‏

 

فصل چهارم:بازاریابی عصبی و نقش آن در بانکداری نوین    ‏۵۶‏

 

ویژگی های نورومارکتینگ‎:‎    ‏۵۷‏
مدیریت برند و مغز انسان (نوروبرندینگ)‏    ‏۵۹‏
وفاداری به یک نام تجاری‎    ‏۶۰‏
نورومارکتینگ و بانکداری‎:‎    ‏۶۱‏

 

فصل پنجم:نقش بازاریابی درفضای پیچیده رقابتی بانکهای ایران ‏    ‏۶۲‏

 

بازاریابی یا لزوم نگرش نو درشبکه بانکی    ‏۶۴‏

 

فصل ششم:روش های نوین مشتری مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران ‏    ‏۷۰‏

 

بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از‎:‎    ‏۷۲‏

 

فصل هفتم:بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران    ‏۷۳‏

 

بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران    ‏۷۴‏
شکل(۴)‏    ‏۷۵‏
تجزیه و تحلیل ‏SWOT‏ ۷  :‏    ‏۷۵‏
خدمات الکترونیکی(از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی)‏    ‏۷۶‏
راهکارها:‏    ‏۷۶‏
چالش ها:          ‏    ‏۷۸‏
نتیجه‎‎گیری : ‏    ‏۷۹‏
فهرست منابع و مآخذ:‏    ‏۸۰‏
منابع فارسی:‏    ‏۸۰‏
منابع لاتین:‏    ‏۸۱

 

قیمت فایل ۴۹,۰۰۰ تومان

 

بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

22 فروش
37,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

12 فروش
69,000 ریال
12 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

9 فروش
30,000 ریال
9 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

8 فروش
59,000 ریال
8 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

با عرض پوزش لینک خرید به درخواست صاحب نشر پاک گردید در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است […]

6 فروش
0 ریال
6 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

5 فروش
59,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

5 فروش
49,000 ریال
5 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟