دانلود کتاب صوتی Harry Potter The Prisoner Of Azkaban

نام نویسنده:J.K.Rowling
زبان:English
قالب:MP3
حجم:80.31 MB
دانلود کتاب صوتی Harry Potter The Prisoner Of Azkaban

Harry Potter The Prisoner Of Azkaban

runtime: 9 Hour And 38 Minute

دانلود کتاب The Lovely Bones

نام نویسنده:Alice Sebold
زبان:English
تعداد صفحه:214
قالب:PDF
حجم:5.25 MB
دانلود کتاب The Lovely Bones

کتاب پرفروش “استخوانهای دوست داشتنی” نوشته ی آلیس سبولد.
داستان از زبان سوزی سلمون سیزده ساله است که توسط یکی از همسایه ها مورد آزار قرار گرفته و کشته می شود. سوزی از بهشت خود شاهد غم اعضای خانواده اش شده و زندگی قاتلش را دنبال می کند…