دانلود کتاب آموزش آمادگی در برابر زلزله

نام نویسنده:دکتر باقرزاده
زبان:پارسی
تعداد صفحه:27
قالب:PDF
حجم:2.85 MB
دانلود کتاب آموزش آمادگی در برابر زلزله

پهنه ایران زمین در بخش میانی کمربند کوهزایی و لرزه خیز آلپ – هیمالیا، یکی از لرزه خیزترین مناطق جهان بشمار میرود. مدلهای زمینساخت صفحه ای بر پایه تجزیه و تحلیل گسترش جهانی بستر اقیانوسها، سامانه گسلها و بردار لغزشی گسله ها، نشانگر این است که …