دانلود کتاب کفچه ماهی

نام نویسنده:گونتر گراس
مترجم:عبدالرحمن صدریه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:849
قالب:PDF
حجم:10.4 MB
دانلود کتاب کفچه ماهی

دانلود کتاب کفچه ماهی – گونتر گراس در سن ۳۳ سالگی در ۱۹۵۹ طبل های حلبی را منتشر کرد . در جو دوران صدر اعظمی کنراد آدناور و اعجاز اقتصادی آلمان فدرال انتشار این رمان عکس العملی نهایت شدید را باعث گردید: از طرفی حتی قبل از انتشار آن جایزه گروه ادبی ۴۷ را نصیب […]