دانلود کتاب هندسه ترسیمی

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:212
قالب:PDF
حجم:44 MB
دانلود کتاب هندسه ترسیمی

هندسه یکی از شاخه های ریاضی و هندسه ی ترسیمی از آن است . به کمک مجموعه ی قوانین آن می توان اجسام سه بعدی را بر روی صفحات دو بعدی معرفی کرد. این علم پایه ای برای شروع اساسی نقشه کشی صنعتی است و در حقیقت اصول و مبانی آن را بیان می کند […]