دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا

نام نویسنده:مارسل بریون
مترجم:ذبیح الله منصوری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:442
قالب:PDF
حجم:11.6 MB
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا

دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا – سرگذشت تیمور لنگ به قلم خود او. انسان وقتی این کتاب را میخواند نمیتواند راجع به روحیه تیمور لنگ نظریه ای مشخص پیدا کند مگر این که اعتراف نماید اراده و پشتکار داشته است وصفتی که بیش از همه در این شرح حال، به نظر میرسد عزم وپشتکار او […]