دانلود کتاب آمار و احتمالات پارسه

نام نویسنده:پارسه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:159
قالب:PDF
حجم:13 MB
دانلود کتاب آمار و احتمالات پارسه

دانلود کتاب آمار و احتمالات پارسه – آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش […]