دانلود رمان یازده دقیقه

نام نویسنده:پائولو کوئلیو
زبان:پارسی
تعداد صفحه:63
قالب:PDF
حجم:363 KB
دانلود رمان یازده دقیقه

دانلود رمان یازده دقیقه – کتاب یازده دقیقه یکی دیگر از آثار ماندگار و حتی با کمی اغراق یکی دیگر از شاهکارهای پائولو کوئلیو نویسنده ی توانمند برزیلی است. آنچه که در اکثر آثار کوئلیو می توان مشاهده کرد و از آن به عنوان فصل مشترک آثارش نام برد، وجود روح زندگی  و ایجاد احساس نشاط […]