دانلود کتاب یادداشت‌ های علم

نام نویسنده:امیر اسدالله علم
زبان:پارسی
تعداد صفحه:797
قالب:PDF
حجم:14.9 MB
دانلود کتاب یادداشت‌ های علم

دانلود کتاب یادداشت‌های علم – یادداشت‌های علم کتابی است شامل خاطرات ، مشاهدات و یادداشت‌های امیراسدالله علم وزیر دربار محمدرضا پهلوی که دکتر علی نقی عالیخانی آنها را ویرایش کرده است. کتاب « یادداشت‌های علم » اهمیت تاریخی دارد زیرا اسدالله علم از یکسو تنها کسی در درون دربار پهلوی دوم بوده که یادداشت‌های خود […]