دانلود کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

نام نویسنده:دبرا ای. بنتون
زبان:پارسی
تعداد صفحه:33
قالب:PDF
حجم:748.32 KB
دانلود کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم نوشته دبرا ای. بنتون ترجمه ایرج پاد