دانلود کتاب مهارتهای زندگی

نام نویسنده:مزدک پور جعفر
زبان:پارسی
تعداد صفحه:89
قالب:PDF
حجم:418 KB
دانلود کتاب مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی مجموعه ای از توانمندیهایست که از طریق آموزش و تمرین قابل اکتساب بوده و دستیابی به آنها موجب شناخت خود ، افزایش توانایی برقراری ارتباط با دیگران ، احساس رضایت بیشتر و موفقیت در زندگی می شود . تعاریف گوناگونی از مهارتهای زندگی اریه گردیده است . سازمان بهداشت جهانی،مهارتهای زندگی را چنین […]