دانلود کتاب قلندریه در تاریخ

نام نویسنده:محمدرضا شفیعی کدکنی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:540
قالب:PDF
حجم:9.81 MB
دانلود کتاب قلندریه در تاریخ

قلندریه در تاریخ با عنوان فرعی دگردیسی‌های یک ایدئولوژی اثر استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، که در این کتاب جنبش قلندریه مورد تجزیه و تحلیل همه‌جانبه قرار گرفته‌است. این کتاب از ۶۷ فصل و سه پیوست تشکیل یافته است. دکتر شفیعی کدکنی در مقدمۀ کتاب آورده است، این اثر را به توصیۀ زنده‌یاد بدیع‌الزمان فروزانفر […]