دانلود کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب

نام نویسنده:مهدی آذریزدی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:153
قالب:PDF
حجم:5.85 MB
دانلود کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذر یزدی نویسنده معروف داستانهای کودکان بسال ۱۳۰۱ در خرمشاه حومه یزد متولد شد . در ۱۳۲۲ به تهران آمد و مقیم تهران گردید . تحصیلات او بیشتر در حوزه های علمی و دینی قدیم انجام شده است . قبل از آنکه به کار نگارش داستانهای کودکان به پردازد ، به مشاغل گوناگون و […]