دانلود کتاب فراگیری زبان انگلیسی با NEW HEADWAY

زبان:English
تعداد صفحه:78
قالب:PDF
حجم:10.94 MB
دانلود کتاب فراگیری زبان انگلیسی با NEW HEADWAY

یکی ازکتابهای مرجع در زمینه فراگیری زبان انگلیسی در تمام دنیا کتاب HeadWay میباشد که تحت لیسانس Oxford عرضه شده و روزانه بسیاری از افراد مشغول خواندن آن می باشند و این کتاب و این نوع روش فراگیری زبان انگلیسی محبوبیت فراوانی درمیان دانش آموزان و معلمان دارد .

این کتاب در پایه ELEMENTRY هست .