دانلود کتاب شیمی عمومی

نام نویسنده:دکتر علی افضل صمدی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:830
قالب:PDF
حجم:19.9 MB
دانلود کتاب شیمی عمومی

دانلود کتاب شیمی عمومی – علم شیمی به مطالعه و پژوهش درباره ی ساختار، خواص، کنشها، واکنشها و ترکیبات عناصر طبیعی که بر روی سیاره ی زمین و یا در سنگهای آسمانی یافت می شوند می پردازد. تعداد این عناصر کمتر از ۹۲ است و همه ی آنها در درون کوره ی بسیار داغ ستارگان […]