دانلود کتاب سیره پیشوایان

نام نویسنده:مهدی پيشوايی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:352
قالب:PDF
حجم:2.47 MB
دانلود کتاب سیره پیشوایان

دانلود کتاب سیره پیشوایان – تاریخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آینده. به وسیله این تومار باز، باید بخش بسته را گشود، و خطوط حرکت آینده را ترسیم کرد، و از زندگانى گذشتگان درسھایى فراوان آموخت/ تا چندى پیش، تاریخنگاران، بیشتر، بازگو کننده حوادث و یادآور متن رویدادھا بوده، و غالباً روى […]