دانلود کتاب سقوط پاریس

نام نویسنده:ایلیا ارنبورگ
مترجم:محمد قاضی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:830
قالب:PDF
حجم:12.05 MB
دانلود کتاب سقوط پاریس

دانلود کتاب سقوط پاریس – کتاب رئالیستی سقوط پاریس را ایلیا ارنبورگ در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم نوشته است . نویسنده ، با انتشار کتاب بزرگ توفان شهرت جهانی یافته و اثر تئوریک او به نام کار نویسنده به اغلب زبان های زنده ی دنیا از جمله فارسی هم ترجمه شده است . ارنبورگ […]