دانلود کتاب دیوان عراقی

نام نویسنده:فخرالدین عراقی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:131
قالب:PDF
حجم:839 KB
دانلود کتاب دیوان عراقی

کتاب دیوان عراقی نوشتۀ فخرالدین عراقی شامل ۳۰۵ غزل از شاعر نامدار فارسی گوی ایرانی ( عراقی ) است که به کوشش آقای شهریار محمدزاده جمع آوری و منتشر گردیده است . این کتاب شامل ۱۳۱ صفحه میباشد .