دانلود کتاب دمی با خیام

نام نویسنده:علی دشتی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:383
قالب:PDF
حجم:3.51 MB
دانلود کتاب دمی با خیام

دانلود کتاب دمی با خیام – شاید بیش از دو هزار کتاب و رساله و مقاله درباره ی خیام نوشته باشند . خیام فیلسوف و ریاضی دان ، موجودیست مشخص و یافتن او بواسطه رساله های علمی و فلسفی وی آسان . ولی خیام شاعر هنوز ناشناخته مانده ، سیمایی دارد مشوش و مغشوش زیرا […]