دانلود کتاب ترسیم فنی و نقشه کشی

زبان:پارسی
تعداد صفحه:86
قالب:PDF
حجم:7.46 MB
دانلود کتاب ترسیم فنی و نقشه کشی

به طور کلی برای انجام هر کاری به دو چیز نیاز می باشد اول ، آشنایی و مهارت در کار. دوم ، آشنایی بکارگیری وسایل مربوط به آن کار یا حرفه . در کار نقشه کشی نیز ضمن آشنا شدن با روش ترسیم، به ابزار و وسایل کار نیاز است.