دانلود کتاب اطلاعات معماری

نام نویسنده:ارنست و پیتر نویفرت
مترجم:حسین مظفری ترشیزی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:637
قالب:PDF
حجم:60 MB
دانلود کتاب اطلاعات معماری

کتاب حاضر ، یکی از بهترین و کامل ترین منابع و ماخذ برای دانشجویان معماری و مهندسین معمار است که تاکنون به رشته تحریر در آمده است . مطالب متنوع کتاب ، تقریبا تمام انواع ساختمان ها را پوشش داده و اطلاعات اولیه را در اختیار مهندسین طراخ قرار می دهد. چنین به نظر می […]