دانلود کتاب اصحاب کهف

نام نویسنده:سید میر ابوالفتح دعوتی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:34
قالب:PDF
حجم:938 KB
دانلود کتاب اصحاب کهف

اصحاب کهف عده‌ای خداپرست بودند که پیش از اسلام در زمان حکمرانانی امپراتوری روم باستان با نام دقیانوس در منطقه افسس در ترکیه امروزی زندگی می‌کردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از اشراف زادگان و درباریان بودند و ایمان خود را مخفی نگاه می‌داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به […]