دانلود کتاب اتوماسیون صنعتی و شبکه های ارتباطی

نام نویسنده:حسام الدین فتاحیان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:35
قالب:PDF
حجم:1.20 MB
دانلود کتاب اتوماسیون صنعتی و شبکه های ارتباطی

پیشرفت فن آوری اینترنت و شبکه های ارتباطی در دهه های اخیر ایجاب می نماید تا به لزوم بکارگیری شبکه های ارتباطی در صنعت و در این راستا شبکه ای کردن دستگاهها و سنسورهای صنعتی بپردازیم. در این مقاله نگاهی اجمالی به اتوماسیون صنعتی و نقش شبکه های ارتباطی در توسعه صنعت داریم . در […]