دانلود کتاب ابومسلم خراسانی

نام نویسنده:حسین فراهانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:241
قالب:PDF
حجم:3.09 MB
دانلود کتاب ابومسلم خراسانی

بی شک ابومسلم خراسانی بزرگترین سردار ایرانی بعد از اسلام به شمار می رود که با هوشمندی و کاردانی و شجاعت نه تنها خاندان خودکامه و جنایتکار اموی و آل مروان را از میان برداشت که نام ایرانی را بار دیگر زنده و سربلند ساخت و حقارتی را که بر اثر حمله اعراب و شکست […]